Innovatief belevingscentrum op de Afsluitdijk

16 sep 2011

Onder de werknaam World Sustainability Centre is de afgelopen jaren in relatieve stilte gewerkt aan een innovatief duurzaamheidsconcept, dat in de nabije toekomst zal verrijzen op de Afsluitdijk. Het project, dat Brinker heet, wil een breed en internationaal publiek actief betrekken bij de nieuwste inzichten in een duurzame wereld. De naam Brinker is geïnspireerd op het beroemde Nederlandse jongetje dat zijn vinger in de dijk stak en daarmee liet zien hoe belangrijk praktisch denken en doen kan zijn.

Brinker streeft naar actieve verduurzaming van onze wereld. Niet door (nog meer) informatie over duurzaamheid te verstrekken, maar door de nieuwste innovaties, denkbeelden en technieken laagdrempelig, invoelbaar en spannend, dicht bij de belevingswereld van haar bezoekers te brengen. Brinker wil de bezoeker bewust maken van het belang van verduurzaming. Maar ook van het feit dat duurzaamheid leuk kan zijn en loont voor zowel de consument als de industrie. Brinker stelt daarbij vier thema’s centraal, die onderling nauw samenhangen: water, energie, voedsel en natuur. Een onderwerp als blue energy (het opwekken van energie uit het samenbrengen van zoet en zout water) is één van de vele cross-overs waar Brinker het vizier op richt.

Meerdere fasen

In eerste instantie concentreert Brinker zich op het binden van zoveel mogelijk relevante partners uit wetenschap, bedrijfsleven en overheid, naast de al betrokken partijen Provincie Fryslân, Energy Valley, Berenschot, Wetsus en Nudge. Brinker doet dit met name via de virtuele omgeving www.brinker.eu, die 15 september formeel online gaat.
In deze fase een ontwikkelomgeving, bedoeld om te laten zien hoe het centrum gaat functioneren. En zeer binnenkort een website waarop de bezoeker de groei van Brinker dagelijks kan volgen. In de volgende fase wordt Brinker ook fysiek een belevingscentrum op het gebied van verduurzaming. Hiertoe wordt een gloednieuw en opvallend multifunctioneel duurzaamheidspaviljoen gerealiseerd aan de Afsluitdijk. Ook pilotprojecten als blue energy zullen zich hierbij aansluiten.

Organisatie en ambassadeurs
 
Brinker is een stichting met een directeur-bestuurder en een raad van toezicht. Er is een adviescommissie waarin bedrijven en instellingen zitting hebben. Daarnaast heeft Brinker een ambassadeursnetwerk. Frans Arkema is projectdirecteur van Brinker. Op dit moment is Ir. Henk Kroes (oud-voorzitter van de Vereniging de Friesche Elf Steden) als lid van de raad van toezicht belast met de uitbouw van de personele bezetting hiervan. Namens Gasunie is Menno Groeneveld (manager Energietransitie) en namens de Hanzehogeschool is Tineke van der Schoor (duurzaambouwen-onderzoeker) lid van de adviescommissie. Deze commissie wordt vlot uitgebouwd. Duurzaam ondernemer Ruud Koornstra is de eerste Brinker-ambassadeur. Met verschillende andere personen uit bedrijfsleven, politiek en kennisinstellingen zijn vergevorderde gesprekken. Houd de website van Brinker in de gaten voor de ontwikkelingen.

Bron: Brinker

Nieuwsarchief