Inloopspreekuur Koers Noord in Fryslan

03 apr 2009

Op vrijdag 24 april a.s. organiseert de stichting Energy Valley, samen met SNN/EZ en de gemeente Leeuwarden een inloopspreekuur waar u kunt toetsen of uw energieprojecten wellicht in aanmerking komt voor subsidie uit het Koers Noord programma. Doel van dit programma is het versterken van de (2inter)nationale concurrentiekracht van de regio. 

Hierbij wordt ingezet op:

-          het uitbouwen van economische pieken van nationaal belang;
-          het bewerkstelligen van een transitie naar een meer kennisintensieve en innovatief bedrijfsleven in regionaal belangrijke sectoren (2regionale speerpunten);
-          het realiseren van een algehele transitie naar een meer hoogwaardige, kennisintensieve economie. 

Energie is 1 van de ‘economische pieken van nationaal belang’ in Noord-Nederland en maakt dus prominent onderdeel uit van het programma. Energie kent daarbij de volgende programmalijnen:
  1. Ontwikkeling van aardgashubfunctie
  2. Verwerving sleutelpositie duurzame energie
  3. Uitbouw kennisinfrastructuur
  4. Versterking regionale clustervorming en profilering
Het Koers Noord programma is via deze link te downloaden (2pdf) of kijk op de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (2www.snn.eu) voor meer informatie. Het inloopspreekuur vindt plaats in de Statenzaal van het provinciehuis Fryslan Tijdens deze bijeenkomst kunt u aan de hand van een quick-scan formulier uw energieproject voorleggen aan deskundigen van SNN. Mocht u hier interesse in hebben dan kunt u bijgevoegde quick-scan formulier invullen en voor 16 april as. terugsturen naar communicatie@energyvalley.nl of per post o.v.v. Inloopspreekuur Koers Noord naar: Stichting Energy Valley, postbus 11073, 9700 CB Groningen. Klik hier om het quick-scan formulier te downloaden.
Nieuwsarchief