Informatiebijeenkomst Subsidies Innovatieagenda Energie

10 sep 2009

8 oktober 2009, 15.30 – 18.00 uur, Fries Congrescentrum Drachten

Tijdens de Energy Valley Platform bijeenkomst op 8 oktober as. presenteert SenterNovem de verschillende subsidieregelingen die onderdeel uitmaken van de nationale Innovatieagenda Energie. De bijeenkomst heeft als doel u te informeren over onderliggende regelingen en u de mogelijkheid te bieden potentiële projecten te bespreken met SenterNovem. Op deze wijze kunt u vroegtijdig geïnformeerd worden over de nieuwe subsidieregelingen en de kansen die dit biedt om uw innovatieve energieprojecten te realiseren.

Het Kabinet heeft met de Innovatieagenda Energie €438 miljoen beschikbaar gesteld voor energie-innovaties in de periode 2008-2012. Het noorden heeft in het verleden flink gebruik weten te maken van de voorloper van dit programma. Hiervoor heeft de regio zelfs de nationale energietransitieprijs in ontvangst mogen nemen. Ook nu zijn er goede kansen om aanspraak te maken op de transitiemiddelen. De mogelijkheden hiervoor zijn samengevat in het document ‘Innovatieregio Energy Valley’ (2klik op link om te downloaden) hetgeen recent door de noordelijke provincies is aangeboden aan Minister-president Balkenende.

Programma

15.30 uur Inloop en aanmelding
16.00 uur Welkomstwoord door Gerrit van Werven, directeur Stichting Energy Valley
16.10 uur Inleiding Innovatieagenda Energie door Jelle Nijdam, SenterNovem
17.00 uur Inloopspreekuur en borrel
18.00 uur Einde

Locatie
Fries Congrescentrum Drachten
Oprijlaan 3
9205 BZ Drachten
www.friescongrescentrum.nl

Aanmelding
De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor leden van het Energy Valley Platform. Niet-leden kunnen de bijeenkomst bijwonen voor €25,- per persoon. Aanmelden kan door een email te sturen naar communicatie@energyvalley.nl. Vermeldt daarbij a.u.b. duidelijk uw naam en organisatie. Indien u geen lid bent van het Energy Valley Platform dan ook graag uw factuuradres vermelden. Mocht u gebruik willen maken van het inloopspreekuur dan kan het project(2idee) dat u wil voorleggen aan SenterNovem aan de hand van een Quick Scan formulier (2klik op link om te downloaden) worden meegestuurd (2deadline 28 september as.). Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en routebeschrijving.

Energy Valley Platform
Het Energy Valley Platform is in 2007 opgericht om ondernemers, kennisinstellingen en overheden de gelegenheid te bieden om mee te denken, te praten en geïnformeerd te worden over de nieuwste Energy Valley ontwikkelingen. Het Energy Valley Platform komt regelmatig bijeen en biedt een interactieve ontmoetingsplaats waar leden kennis en ervaring met elkaar uitwisselen en ideeën op de agenda plaatsen.

Wilt u lid worden of voor meer informatie, kijk op: www.energyvalley.nl of neem contact op met Mary-lou Zuydenma via het contactformulier of 050-789 00 10.

Nieuwsarchief