In 2011 academisch onderwijs in Leeuwarden

30 nov 2010

Al in 2011 kunnen in Leeuwarden studenten beginnen met nieuwe universitaire mastersopleidingen en starten met promoties. Dit kan in studierichtingen als 'groene' lifescience en duurzame energie. Friesland zet daarvoor de University Campus Fryslân (UCF) op. Dit is een academisch netwerkverband van hoger onderwijsinstellingen in Leeuwarden en vier universiteiten. Het is geen zelfstandige universiteit.

Komend jaar kunnen naar verwachting 20 tot 40 studenten terecht aan de UCF. Het uiteindelijk streven is 450 studenten. Behalve groene lifescience en duurzame energie kunnen ze ook kiezen voor studies als watertechnologie, meertaligheid, toerisme en leefbaarheid.

Deze studies sluiten nauw aan op de activiteiten in Friesland. Voorbeelden zijn de watertechnologische projecten van Wetsus, het opwekken van energie blue energy uit getijdenbeweging van eb en vloed en de betekenis van meertaligheid in Europa. Het Noorden vormt een natuurlijk laboratorium voor de studenten.

Het academisch onderwijs en onderzoek wordt aangeboden door bestaand hoger onderwijs en universiteiten. Tegelijkertijd wil de UCF een brug slaan naar het Friese MBO en het bedrijfsleven. De UCF fungeert daarbij als kennisacademie voor het bedrijfsleven. De instelling verbindt bovendien jonge afgestudeerde academici aan (projecten van) het bedrijfsleven en helpt hen wanneer zij een eigen bedrijf willen beginnen.

Naast provincie Friesland en gemeente Leeuwarden zijn deelnemers bij de start de Friese hogescholen Stenden, NHL Hogeschool en Van Hall Larenstein, de Fryske Akademy, de Waddenacademie, Watertechnologisch instituut Wetsus en de universiteiten van Groningen, Twente, Wageningen en Delft.

Provincie en gemeente dragen de eerste ontwikkelkosten: 16,4 miljoen euro van de provincie en Leeuwarden met 2 miljoen euro voor 4 jaar. Provinciale Staten en de gemeenteraad van Leeuwarden stemden vorig jaar unaniem in met het ontwikkelen van de plannen. Nu moeten zij oordelen over de uitwerking van het Programma University Campus Fryslân 2010 – 2015.

Bron: Provincie Fryslân

Nieuwsarchief