Imtech-innovaties: duurzame energie uit reststoffen en afval

27 jan 2011

Recent heeft Imtech (technische dienstverlening in Europa) verdere stappen gezet in de ontwikkeling van technologische concepten voor opwekking van alternatieve energie. Hierbij worden reststoffen en afvalstromen in duurzame energie omgezet. Dit heeft geleid tot een eerste serie orders ter waarde van circa 20 miljoen euro.

Imtech CEO René van der Bruggen: 'Imtech heeft de afgelopen jaren een sterke positie opgebouwd in de markt van energy & environment en beschikt over een onderscheidend duurzaam technologisch portfolio. Met het oog op de strategie 2015 zet Imtech in op strategische versterking van deze positie. Energie-innovaties vormen een belangrijk onderdeel van deze ambitie. Hiermee wordt het fundament gelegd voor een substantiële orderingang op de middellange termijn én extra spin-off in gerelateerde energietrajecten.'

Waterstofgas omzetten in duurzame energie

Imtech heeft samen met MTSA en Nedstack innovatieve technologie ontwikkeld om bij vinylproducent SolVin Antwerpen (onderdeel van Solvay Plastics, wereldwijd een van de grootste producenten van polymeren en vinyl) waterstofgas dat als reststof vrijkomt bij de productie van vinyl om te zetten in duurzame energie. Hierbij wordt waterstof eerst door een procescontainer met brandstofcellen geleid waarbij gelijkspanning wordt opgewekt. Vervolgens wordt deze stroom in een tweede procescontainer omgezet in laagspanning en daarna via transformatoren naar het eigen SolVin-energienet geleid. Imtech ontwerpt en integreert het complete 'invertersysteem', inclusief de hightech transformatoren en de middenspanningsverdeling. Voor deze technologie is wereldwijde belangstelling.

Sterk vervuild afval omzetten in energie

Imtech is partner in het ICOS Cleantech Fund II. Vroegtijdige participatie in duurzame technologische ontwikkeling maakt het niet alleen mogelijk aan te haken bij innovatieve cleantechontwikkelingen, maar leidt ook tot concrete orders. Een goed voorbeeld is Ensartech. Ensartech heeft innovatieve technologie ontwikkeld waarbij - zonder dat er vervuiling optreedt - sterk verontreinigd industrieel restafval onder extreem hoge temperaturen wordt gesmolten en omgezet in duurzame energie. Modulaire toepassing maakt elke gewenste schaalgrootte mogelijk. Met de eerste Ensartech-fabriek wordt binnenkort in Delfzijl gestart. Imtech verzorgt de complete geïntegreerde technische oplossingen en energietechnologie in deze fabriek. Tevens is er een business plan om deze technologie verder in Europa te exporteren, waarvoor een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten.

Export van biomassatechnologie

Imtech is specialist in realisatie van houtgestookte biowarmtekrachtcentrales. Dit zijn decentrale energiecentrales die afval- en resthout converteren in elektriciteit en warmte. Deze conversie vindt plaats door een combinatie van verbranding en vergassing. De elektriciteit die hiermee wordt opgewekt wordt aan het openbare elektriciteitsnet geleverd en de warmte kan worden benut voor verwarming (en koeling) van gebouwen of als proceswarmte. Recent is een order voor een biowarmtekrachtcentrale in Letland verworven.

Bron: Imtech

Nieuwsarchief