Hunze en Aa’s haalt energie uit rioolwater

16 aug 2011

Het waterschap Hunze en Aa’s start na de zomer met het beproeven van een nieuw waterzuiveringsproces bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Scheemda. Tijdens het zuiveren worden stikstof en fosfaat uit het afvalwater gehaald. De stikstof wordt als gasvormig ammoniak uit het rioolwater gehaald, waarna het dienst doet als brandstof voor een speciale brandstofcel die warmte en stroom produceert. Het fosfaat wordt gebruikt als hoogwaardige grondstof voor onder andere voedingsmiddelen en kunstmest.

Het is voor het eerst dat stikstof en fosfaat uit afvalwater worden hergebruikt. De technologie is ontwikkeld door advies- en ingenieursbureau DHV. Aan het pilotproject, dat een jaar gaat duren, wordt naast DHV en Hunze en Aa’s meegewerkt door: Staowwa, LeAS, HITC, NedMag, Waterschap Noorderzijlvest en de Technische Universiteit Delft. Agentschap NL ondersteunt het project financieel vanuit het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn  Water van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

Bron: Waterschap Hunze en Aa’s

Nieuwsarchief