Heveskes Energy vormt consortium voor investering en brengt Milieu Effect Rapport uit

15 nov 2011

Een nieuwe stap in het 'Low Carbon Biobased' initiatief
Heveskes Energy B.V. heeft een volgende stap gezet gericht op de realisatie van een innovatieve duurzame energiecentrale ten behoeve van de industrie in Delfzijl. Hiervoor is een consortium van partijen opgericht die zich bezig houden met de financiering, bouw en operatie van de installatie. Daarnaast is er een Milieu Effect Rapportage uitgebracht en is de grondoptie verlengd. Naar verwachting zal de bouw van de installatie in 2012 beginnen.

Heveskes Energy verlaagt de CO2 footprint met ca. 76% in vergelijking met gangbare productieroutes door toepassing van innovatieve vergassingstechnologie. De afnemers van Heveskes Energy worden hiermee in staat gesteld hun afhankelijkheid van fossiele energiedragers zoals aardgas te verminderen en hun CO2 footprint duurzaam te verlagen.
De productie van de duurzame energie vindt in de eerste fase plaats door de efficiënte omzetting van een mengsel van biomassa en restmaterialen. Volledige omschakeling naar biomassa wordt serieus voor de vervolgfase overwogen. Heveskes Energy past daarnaast waar mogelijk 'Best Beschikbare Technieken' toe om het milieu maximaal te beschermen en is één van de weinige partijen in Nederland die consequent hiervoor kiest.

De Nederlandse overheid heeft haar waardering voor het innovatieve karakter van het duurzame energieproject tot uitdrukking gebracht door een significante investeringssubsidie aan Heveskes Energy B.V. toe te kennen in een zeer competitieve tenderprocedure.
Het project past uitstekend binnen het streven van Energy Valley en EemsdeltaGreen om alternatieven voor fossiele energiedragers te ontwikkelen en te demonstreren en daarmee de CO2 footprint te minimaliseren. De onderhandelingen over de afzet van de duurzame energie worden naar verwachting op korte termijn afgerond.

www.heveskesenergy.nl

Nieuwsarchief