Het Energie KennisCentrum van de Hanzehogeschool onderzoekt intelligente interface

28 jan 2008

Dit interface-project heeft als doel de technische haalbaarheid te onderzoeken van een internetinterface, die de elekriciteitsvraag van consumentenproducten (2bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur) stuurt op basis van de netspanning en de frequentie van het elektriciteitsnet.

 

Dit interface-project heeft als doel de technische haalbaarheid te onderzoeken van een internetinterface, die de elekriciteitsvraag van consumentenproducten (2bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur) stuurt op basis van de netspanning en de frequentie van het elektriciteitsnet.

SenterNovem ondersteunt het project volledig vanuit haar energieprogramma "Nieuw EnergieOnderzoek". Het Energie KennisCentrum richt zich hiermee op de nabije energiemarkt die het midden- en kleinbedrijf en het hoger beroepsonderwijs op zich af zien komen. De netinterface dient ter ondersteuning van grootschalige decentrale opwekking door de vraag en aanbod van elektriciteit op lokaal niveau beter op elkaar af te stemmen. De interface bewerkstelligt dit door de elektriciteitsvraag of produktie van bepaalde concumentproducten uit te stellen of juist te vervroegen.

Het idee van een netinterface die stuurt op basis van netspanning, is gebaseerd op de aanname dat de momentane waarde van de lokale netspanning gerelateerd is aan het verschil tussen de lokale elektriciteitsvraag en het lokale elektriciteitsaanbod.

Nieuwsarchief