Haalbaarheidsonderzoek naar elektriciteitshub boven Waddeneilanden

01 mrt 2011

Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een offshore knooppunt van elektriciteitskabels, een zogeheten elektriciteitshub of ‘e-hub’, ten noorden van de Waddeneilanden. Daartoe hebben de stichting Energy Valley en de Provincie Groningen het initiatief genomen. In dit knooppunt moeten de hoogspanningskabels bij elkaar komen die onder zee Nederland, Duitsland, Denemarken en Noorwegen aan elkaar verbinden en de aansluiting van  windmolenparken in de Noordzee daarop mogelijk maken.

Dankzij de elektriciteitschub kan de op grote schaal door windparken opgewekte elektriciteit gemakkelijk en op efficiënte wijze getransporteerd worden. Door slechts enkele verbindingen met het vasteland te maken, worden kosten bespaard en wordt het doorkruisen van de Waddenzee en de Eemsmond beperkt. Bovendien is het dankzij een e-hub eenvoudiger om de windenergie, die onregelmatiger van karakter is dan conventioneel opgewekte stroom, te balanceren en zo te zorgen voor een betrouwbare elektriciteitslevering. 

Directeur Gerrit van Werven ziet grote mogelijkheden voor een elektriciteitshub op zee. “Een elektriciteitshub offshore verstevigt de positie van Energy Valley als Noordwest-Europese hub voor elektriciteit”, aldus Van Werven. Ook PvdA-gedeputeerde William Moorlag van de provincie Groningen is overtuigd van het belang. “Een ‘stopcontact op zee’ is kostenverlagend voor windparken op zee. Het maakt de Eemshaven aantrekkelijker voor de offshore windindustrie. Dat is goed voor de groei van de werkgelegenheid en onze regionale economie.”

Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd door energieadviesbureau KEMA. Dat bedrijf heeft in 2010 al onderzocht welke infrastructuur nodig is voor de vele windparken die in het betreffende deel van de Noordzee gepland zijn. Nu volgt, in samenwerking met de stichting Energy Valley en de provincie Groningen, een specifiek onderzoek naar de kans van slagen van een elektriciteitshub. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, netbeheerder TenneT en de gemeente Eemsmond zijn uitgenodigd om mee te doen aan het initiatief.

 

Nieuwsarchief