Groter aandeel biomassa in centrale Eemshaven

24 apr 2012

 

RWE/Essent heeft in het Dagblad van het Noorden aangegeven meer biomassa te willen verstoken in de in aanbouw zijnde energiecentrale in de Eemshaven. De centrale is ontworpen om 15 procent biomassa mee te verstoken, maar volgens Nina Skorupska, lid van de Raad van Bestuur van RWE en verantwoordelijk voor technische zaken, kan dit worden verhoogd naar 35 procent in 2020.

Volgens Skorupska is de centrale in de Eemshaven ‘flexibel’ gebouwd, zodat er relatief snel overgeschakeld kan worden op een andere mix van steenkool en in korrels geperst hout, zogenoemde pellets. Daarnaast heeft RWE/Essent ervaring opgedaan met het verhogen van het aandeel biomassa in de Amercentrale bij Geertruidenbreg. Daar maakt biomassa tegenwoordig 35 procent van de verstoking uit en streeft het energiebedrijf op termijn naar een aandeel van vijftig procent.

Skorupska hoopt met het besluit critici milder te stemmen. De topvrouw zegt ook dat RWE/Essent veel investeert in duurzame energie. De kommende drie jaar steekt het bedrijf vier miljard euro in biomassa en windenergie. Toch blijft Nederland in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen. De Nederlandse doelstelling is om in 2020 voor 14 procent gebruik te maken van duurzame energie. RWE/Essent streeft naar een goede mix van energiebronnen.

De centrale in de Eemshaven kan, mits alle vergunningen dan binnen zijn, in 2014 energie gaan opwekken. Als de testresultaten met het meestoken van pellets positief zijn, en als het Rijk vasthoudt aan de aangekondigde verplichting voor energiebedrijven een bepaald aandeel duurzame energie te produceren, zal er geleidelijk meer biomassa verstookt worden.

Het bedrijf verwacht al snel na de opstart van de fabriek een meestook van 15 procent biomassa te realiseren. RWE/Essent gebruikt daarvoor eigen gefabriceerde pellets, die het zogenaamde Green Gold Label dragen.

Bron: Dagblad van het Noorden

Nieuwsarchief