Grote interesse in nieuwe stimuleringsregeling duurzame energie

16 mrt 2012

Het budget voor de nieuwe Stimuleringsregeling voor Duurzame Energieproductie (SDE+) is al twee dagen na openstelling overtekend. Voor de regeling is in 2012 zo’n 1,7 miljard euro beschikbaar en na twee dagen waren al 489 initiatieven ingediend die aanspraak willen maken op 2 miljard euro. Bij de aanvragen zaten veel plannen voor projecten met zonne-energie, mestvergisting en aardwarmte. Die laatste categorie is dit jaar aan de regeling toegevoegd.

Het Agentschap NL gaat als uitvoerder van de regeling alle plannen toetsen. Daarmee wordt het enthousiasme van de initiatiefnemers ietwat getemperd. Het Agentschap NL gaat bijvoorbeeld kijken of vergunningen wel in orde zijn.

Volgens minister Verhagen levert de regeling duurzame energie én nieuwe banen op. ‘Met de projecten die dit jaar worden gehonoreerd kunnen 2.000 mensen aan de slag.’ Volgens de minister valt de nieuwe regeling voordeliger uit dan eerste regelingen. Bedrijven worden gemotiveerd om voor een zo laag mogelijk subsidiebedrag in te schrijven. Ze krijgen voorrang als ze kiezen voor een subsidie van maximaal 7 eurocent/kWh voor elektriciteit, 48,3 eurocent per Nm2 voor groen gas en EUR 19,4 voor warmte per GJ.

Nog steeds worden projecten ingediend. Het is dan ook maar de vraag of alle vijf de geplande subsidiefases worden uitgevoerd, of dat de pot eerder leeg is. De stimuleringsregeling moet er aan bijdragen dat Nederland de Europese doelstelling haalt waarbij er in 2020 voor 14 procent gebruik wordt gemaakt van duurzame energie. Die doelstelling is nog steeds haalbaar, zo zegt Agentschap NL.

Bron: Energeia

Nieuwsarchief