Groot aantal subsidieaanvragen voor voertuigen op groen gas in Groningen

06 jul 2011

In Groningen is intensief samengewerkt met bedrijven, autodealers en de brandstofconsulenten om zoveel mogelijk Groengas wagens aangemeld te krijgen voorde nationale proeftuinregeling “rijden op biogas”. Het resultaat is overweldigend, maarliefst 70 ondernemers en instellingen melden zich vanuit Groningen voor de subsidie.

Brandstofconsulent Mario Sabel zegt dat “Hieruit blijkt maar weer dat steeds meer ondernemers overtuigd zijn geraakt van alle voordelen van het rijden op Groengas”.

Het aanvraagproces is ondersteund door Gemeente Groningen , om zo de drempel voor de aanvragers zo laagdrempelig te houden. “Door daadwerkelijk op pad te gaan met de subsidiemogelijkheid in de hand, is het mogelijk geweest om een groot aantal instellingen en ondernemers mee te laten doen”, zo stelt Age van der Mei van onderzoek- en adviesbureau Duinn te Groningen. Op vrijdag 01 juli zijn de verzamelde subsidieaanvragen bezorgd bij AgentschapNL in Zwolle. “Nu maar afwachten, maar hopelijk rijden er binnenkort een stuk meer groengas-voertuigen in Groningen en de ommelanden rond."

De regeling

Op 16 maart 2011 is het subsidieprogramma Rijden op biogas en hogere blendsgeopend. Dit subsidieprogramma is gericht op het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals biogas en hogere blends biobrandstoffen in vervoermiddelen zoals personenauto’s en bestelauto’s. Door meer vervoermiddelen die gebruik maken van deze biobrandstoffen op de weg te laten rijden zal er een besparing van fossiele brandstof en een CO2  & NOX reductie ontstaan. Ook zal de acceptatiegraad van het gebruik van dergelijke vervoermiddelen worden bevorderd. De subsidie komt, na toekenning, er vrij vertaald op neer dat als er tussen 1 juli 2011 en 31 december 2011 een Groengas  voertuig wordt aangeschaft er aanspraak gemaakt kan worden op een investeringssubsidie van € 3000,- per voertuig.

Nieuwsarchief