Gronings sportcentrum Kardinge draait straks op groenafval

23 apr 2013

Het Groningse sportcentrum Kardinge gaat haar energie straks voor een belangrijk deel uit gemeentelijk groenafval halen. Daartoe zal er een biomassa-installatie worden geplaatst, die er aan moet bijdragen dat het energieverbruik en de CO2-uitstoot met 50 procent worden verminderd.

Dat staat in een voordracht van het college van B en W van Groningen. De gemeenteraad van Groningen vergadert er woensdag 24 april over. Het energiezuiniger maken is een van de opvallende onderdelen van een grote  renovatie van Sportcentrum Kardinge.

De raad bespreekt het voorstel om Sportcentrum Kardinge dit jaar grootschalig te renoveren en uit te breiden. Als de plannen doorgaan wordt de nieuwe sporthal gerealiseerd in samenwerking met het Alfa-college.

Bron: Groninger Internet Courant

Nieuwsarchief