Groningen zet alle zeilen bij voor energieneutrale stad

03 dec 2009

Wil Groningen een duurzame, toekomstbestendige worden, dan moet het jaar 2010 in het teken staan van energie besparen en schone energie opwekken. Dit constateert het Groninger college van B&W in het Jaarprogramma Duurzaamste Stad 2010.

Accenten voor 2010 zijn verder een ‘Transitieagenda Duurzame Energie’ en energiebesparing in bestaande woningen en in de nieuwbouw van scholen. Twee recente moties van de GroenLinks-fractie benadrukken ook het belang van windenergie en de betrokkenheid van ondernemers bij duurzaam ondernemen. Het college wil vooral ook doorgaan met het stimuleren van de succesvolle samenwerking met betrokken partijen zoals ondernemers, bewoners en kennisinstellingen.
Groningen hoort bij de vijf koplopergemeenten van Nederland, mede dankzij succesvolle lokale samenwerking met concrete resultaten. Zo renoveert wooncorporatie Lefier Stad-Groningen 400 woningen duurzaam in Lewenborg (2van energielabel E naar B) en legt Icopal uit Hoogkerk daar 20.000 vierkante meter groen dak aan. De Huismeesters is genomineerd voor de landelijke Groene Parel Award 2009 voor hun project Froukemaheerd in Beijum. Woningcorporatie Lefier is landelijk genomineerd voor de Building Business Golden Green Award. In Hoogkerk werken bewoners, bedrijven en scholen samen aan energiebesparing en het Noorderzonfestival weet een groot publiek te bereiken met haar ‘groene aanpak’. Kroon op alle inspanningen om Groningen duurzamer te maken zijn de titel ‘Fairtrade Gemeente’ en de gedeelde tweede plaats van Groningen op de landelijke duurzaamheidsmeter.

Het college wil in 2010 doorgaan met de ‘duurzame samenwerking’. Zo zal de nieuwbouw van de VMBO-scholen in Lewenborg en Vinkhuizen duurzaam zijn en wordt er studie gemaakt van een energiezuinige school in Reitdiep. Alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs worden onderzicht op hun energieverbruik. Er komen nieuwe fietsverbindingen in de stad en – dankzij het Energie Convenant Groningen – meer duurzame oplaadpunten voor elektrische scooters en fietsen.

De sporthal in Lewenborg krijgt een groen dak en op tien locaties in de stad zaait de gemeente Groningen bloemrijke mengsels. Hotels gaan meedoen in het Green Key-project en de ervaringen in de supermarkten om energie te besparen worden meegenomen naar de horeca. In 2010 vindt wederom de prijsvraag Duurzaamste Ondernemer plaats.  Subsidies voor Bedrijven kunnen ook volgend jaar in aanmerking komen voor subsidie voor energiescans en duurzame innovatie.

De gemeente gaat verder met het dimmen van de openbare verlichting met als lichtend voorbeeld het succes in Paddepoel. Groningen is daarmee landelijk koploper. Het rode wagenpark van de gemeente wordt ‘groener’ en ambtenaren worden aangespoord vaker de fiets en het openbaar vervoer te pakken. Scholieren in Groningen leren en beleven wat natuur en duurzaamheid is, onder meer met de tentoonstelling ‘Duurzaam Denken’. Begin 2010 opent het Duurzaamheidscentrum haar deuren in de Openbare bibliotheek aan de Boteringestraat.

Wethouder Visscher bespreekt woensdagavond 9 december het Jaarprogramma Duurzaamste Stad 2010 met de raadscommissie Beheer en Verkeer.

Bron: Gemeente Groningen

Nieuwsarchief