Groningen maakt werk van benutting bodemwarmte

31 mei 2012

De gemeente Groningen gaat serieus werk maken van de benutting van bodemenergie. Dat blijkt beleidsstuk getiteld ‘Groningen verdiept’. Hierin is door het college van B&W vastgelegd hoe de gemeente het toekomstige bodemgebruik zo goed mogelijk kan reguleren. Een belangrijk deel van de conceptvisie is gewijd aan het gebruik van rest- en aardwarmte en warmte/koude-opslag. Voor projecten op warmtegebied trekt de gemeente in 2012 en 2013 in totaal 1,3 miljoen euro uit.

Naast het gebruik van rest- en aardwarmte en koude/warmte-opslag wordt in de conceptvisie voor de ondergrond ook uitgebreid aandacht besteed aan het gebruik van diepe geothermie. Volgens het beleidsstuk bevindt zich op 3 kilometer diepte onder Groningen een waterreservoir met een geschatte temperatuur van 120 graden Celsius. De gemeente wil dit water gaan gebruiken voor de verwarming van de bebouwde omgeving. Om de mogelijkheden hiervoor in kaart te brengen, wordt nog dit jaar een groot geologisch onderzoek uitgevoerd.  

Volgens de gemeente is de watertemperatuur op 7 kilometer onder het aardoppervlak 250 graden Celsius. In de toekomst wil Groningen dit gaan gebruiken voor stroomproductie, maar vooralsnog wordt er vooral gefocust op het minder diep gelegen waterreservoir.

Naast geothermie wil het Groningse gemeentebestuur ook gebruik gaan maken van riothermie, oftewel warmteterugwinning uit de riolering. Onderzocht wordt of hiervoor op korte termijn een pilotproject gestart kan worden.

Bron: Energeia

Nieuwsarchief