Groenverklaring voor kantoorrenovatie DHV

25 jan 2010

Advies- en ingenieursbureau DHV heeft als eerste bedrijf een groenverklaring gekregen voor utiliteitsbouwrenovatie. Met deze verklaring kan DHV de renovatie van het hoofdkantoor in Amersfoort groen financieren.

De groenverklaring wordt formeel afgegeven door de minister van VROM. Agentschap NL (voorheen SenterNovem) is de beoordelende instantie. Groenverklaringen zijn noodzakelijk voor het verkrijgen van groene financiering. Daarbij kan een bedrijf tegen lage rente lenen voor projecten die gebouwen verduurzamen. Bij DHV gaat het om de renovatie van het hoofdgebouw, dat uit de jaren ‘70 dateert. Het samenspel aan innovatieve energiebesparende maatregelen die in het renovatieproject zijn opgenomen, vormt de basis waarvoor de groenverklaring is verstrekt. DHV is zelf verantwoordelijk voor het complete ontwerp en projectmanagement van de renovatie. ING heeft de aanvraag geïnitieerd en begeleid.

Het kantoorgebouw wordt gerenoveerd om onder andere het energiegebruik drastisch te verlagen, namelijk van energielabel G naar A. Daarbij worden duurzame materialen, zoals duurzaam geproduceerd hout, gebruikt. De renovatie is in lijn met DHV’s beleid klimaatneutraal te zijn. Naar verwachting is de renovatie in januari 2011 afgerond.

Leo Janssen, directeur projecten bij DHV: “De besparingen zijn enorm. Als we klaar zijn is het totale gasgebruik 75 procent lager dan nu; het gebruik van elektriciteit brengen we met 25 procent terug. De CO2-uitstoot van het gebouw wordt hiermee 41 procent lager.” Daarmee voldoet de renovatie aan de milieueisen die worden gesteld aan een groenverklaring. Janssen: “Naast energiegebruik richtten we ons op een goed binnenmilieu door een intelligente klimaatregeling. Het al hoge werkplekcomfort wordt nog verder verbeterd. De sterkte zit ‘m in de integrale aanpak: we brengen gevel, dak en installaties met elkaar in verband. Het levert ons een jaarlijkse besparing in energieverbruik op van 100.000 euro.”

Bron: DHV

Nieuwsarchief