Groen licht voor nieuw bedrijf DNV KEMA Energy & Sustainability

29 feb 2012

DNV en KEMA hebben de vereiste goedkeuring van de autoriteiten gekregen om een wereldwijd toonaangevend advies- en test- & certificatiebedrijf voor de mondiale energiesector te vormen: DNV KEMA Energy & Sustainability (DNV KEMA). Het nieuwe energiekennisbedrijf begint zijn activiteiten vandaag, 29 februari 2012, en wordt geleid door Thijs Aarten, voorzitter van de Raad van Bestuur. DNV KEMA telt ruim 2300 deskundigen in meer dan 30 landen wereldwijd en streeft ernaar de mondiale transitie naar een veilige, betrouwbare, efficiënte en schone energietoekomst te bevorderen. Het hoofdkantoor van het bedrijf, dat onderdeel is van de DNV Group, is gevestigd in Arnhem.

De diensten van DNV KEMA zijn gericht op de energiewaardeketen – van energiebron tot eindgebruiker – met inbegrip van hernieuwbare energie, CO2-reductie en energiebesparing, opwekking, transmissie & distributie van elektriciteit, en energiegerelateerde testen, inspecties en certificatie. Het bedrijf bestaat uit alle ruim 1800 medewerkers van het voormalige KEMA en ruim 500 medewerkers van DNV's voormalige activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie en duurzaamheid. De thuismarkten van DNV KEMA bevinden zich in Europa, Noord-Amerika en China. Het bedrijf zal speciale aandacht besteden aan groeiregio’s zoals Azië en Oceanië, Latijns Amerika en het Midden-Oosten, waar veel behoefte bestaat aan energie-expertise.

Aanzienlijke veranderingen in de wereldwijde energiesector

Belangrijke mondiale ontwikkelingen zullen de komende jaren een grote invloed hebben op de activiteiten in de energiesector: de groei van de wereldbevolking en welvaart zal leiden tot een stijging van de vraag naar elektriciteit; klimaatverandering en zorgen om het milieu; eindige fossiele brandstofvoorraden die niet aan de toekomstige vraag naar energie kunnen voldoen; en verouderende energiecentrales en -netwerken, alsmede vergrijzing van het energiepersoneel. Wereldwijd zullen systeembrede aanpassingen noodzakelijk zijn – inclusief de integratie van meer hernieuwbare energie in de netwerken – om toekomstige generaties te kunnen blijven voorzien van veilige, betrouwbare en duurzame energie. Tegelijkertijd zal gas in toenemende mate een belangrijke rol spelen, omdat gas flexibiliteit creëert bij het accommoderen van duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie.

Thijs Aarten, Voorzitter Raad van Bestuur DNV KEMA Energy & Sustainability: "Ik ben verheugd dat we onze activiteiten kunnen starten, nu we officiële goedkeuring hebben verkregen. De energie-industrie maakt wereldwijd een snelle transitie en groei door. De aanzienlijke veranderingen die deze transitie – van bron tot eindgebruiker – met zich meebrengt, zullen leiden tot meer onzekerheid in alle schakels van de energiewaardeketen. Met onze onafhankelijke blik, diepgaande kennis en innovatieve oplossingen voor de energiewaardeketen, verkeren we in een goede positie om onze klanten te ondersteunen bij het zeker stellen van een betrouwbare, efficiënte en duurzame energievoorziening, zowel nu als in de toekomst."

Henrik O. Madsen, Chief Executive Officer, DNV Group: “Ik heb er vertrouwen in dat veel bedrijven in de energiewaardeketen voordeel zullen hebben bij de gezamenlijke kracht van de twee zeer gerespecteerde kennisbedrijven."

Over DNV KEMA Energy & Sustainability

Met ruim 2300 deskundigen in meer dan 30 landen wereldwijd zet DNV KEMA Energy & Sustainability zich in om de wereldwijde transitie naar een veilige, betrouwbare, efficiënte en schone energietoekomst te bevorderen. Met een geschiedenis van bijna 150 jaar, zijn wij gespecialiseerd in geavanceerde, innovatieve oplossingen op het gebied van business & technische consultancy, testen, inspecties & certificatie, risicomanagement, en verificatie. Als objectief en onpartijdig energiekennisbedrijf adviseren en ondersteunen we organisaties in de energiewaardeketen: producenten, leveranciers & eindgebruikers van energie, fabrikanten van apparatuur, overheidsinstanties, bedrijven en niet-gouvernementele organisaties. DNV KEMA Energy & Sustainability is onderdeel van DNV, een onafhankelijke, mondiale dienstverlener om risico's te beheersen. DNV heeft ruim 10,000 medewerkers in meer dan 100 landen. Ga voor meer informatie over DNV KEMA Energy & Sustainability naar www.dnvkema.com.

Bron: KEMA

 

Nieuwsarchief