Groen licht van provincies voor groei windenergie

11 mrt 2011

Alle Nederlandse provincies hebben ruimte gereserveerd voor een groei in windenergie naar 6000 megawatt in 2020. De groei is onderdeel van de kabinetsdoelstellingen om in dat jaar veertien procent duurzame energieproductie te hebben gerealiseerd. Op grond van concrete projecten wordt verwacht dat er in 2020 een vermogen van 3350 MW is gerealiseerd. Een extra groei naar 6000 MW is mogelijk, maar dan moet het rijk belemmeringen wegnemen en de provincies ruimte bieden.

De provincies willen graag dat het rijk met wetgeving komt die het mogelijk maakt om bestaande windparken te moderniseren en te herstructureren. Ook moeten knelpunten voor windmolens worden opgelost. Belangrijke onderdelen zijn dat windenergie voorrang moet krijgen op het elektriciteitsnet, dat er een reƫle vergoedingssystematiek voor windmolens op rijksgronden moet komen en dat er een betrouwbare stimulering moet komen in de tot 2020 geldende Stimuleringsregeling Duurzame Energie Plus.

Ministers Schultz van Hagen (Infrastructuur en Milieu) en Verhagen (Economische Zaken) hebben van de provincies een brief gekregen met vragen en een overzicht van de ruimtelijke reserveringen. De provincie Groningen is koploper als het gaat om de nu al te realiseren productie van 3350 MW. In Groningen komt voor 750 MW aan windenergie. In Friesland is dat 174 MW en in Drenthe komt voor 200 MW aan molens. Goede tweede is Flevoland met 720 MW.

Bron: Duurzame Energie Thuis

Nieuwsarchief