Groen gas werkt aan opmars

03 jul 2009

Na groene stroom, komt over een tijdje ook groen gas op de markt. Gasunie, energiemaatschappijen en boeren en andere groen-gasproducenten werken momenteel aan de bouw van een netwerk voor de productie en distributie van het milieuvriendelijke gas. Ook om op te koken.

Als het aan agrariër Klaas Nijboer uit het Friese Marrum had gelegen was hij allang producent van groen gas geweest. De bouwtekeningen voor de installaties zijn gereed en de vergunningen liggen klaar. Meer dan 70.000 euro heeft Nijboer er reeds ingestoken. ,,We zijn er al een tijd mee bezig en we willen heel graag", verklaart Nijboer. Het zit hem echter vast op de prijs. Die is nog te laag om rendabel groen gas te produceren.

Maar dat moet veranderen. In de eerste plaats door initiatieven bijeen te brengen waardoor dankzij grotere volumes, goedkoper geproduceerd kan worden. En bovendien zal een nieuwe, uitgebreide subsidieregeling met hogere prijzen voor een kuub groen gas een stevige impuls geven aan de productie ervan.

De Stichting Energy Valley werkt in de drie noordelijke provincies en de kop van Noord Holland momenteel hard aan de opzet van een reeks lokaties waar groen gas wordt gemaakt uit biomassa zoals bijvoorbeeld mest, rioolslib of huisvuil. ,,Het is een zeer ambitieus programma", zegt directeur Gerrit van Werven van Energy Valley. ,,We mikken op een groen-gasproductie voor 100.000 huishoudens. De noordelijke regio levert er een belangrijke bijdrage mee aan verduurzaming van de energievoorziening." In 2020 moet van de regering 8 á 12 procent van al het aardgas groen zijn. Vergeleken met aardgas, vermindert het verstoken van groen gas de uitstoot van het broeikasgas CO2 met circa zeventig procent.

De Groen gas productie begint met vergisting, hierbij ontstaat biogas, dat echter niet dezelfde kwaliteit als aardgas heeft. Deze kwaliteit krijgt het door het ‘op te werken’. Na opwerking noemen we het Groen gas en kan het aan het transportnetwerk van Gasunie worden toegevoegd.

In de Energy Valley regio gebeurt veel op Groen gas gebied. In Friesland werken veertien boeren aan een gezamenlijk groen-gasproject en heeft Omrin in Oudehaske plannen voor groen-gasproductie. In de stad Groningen willen de Suiker Unie en Essent Milieu groen gas gaan produceren. Laatstgenoemde wil daarnaast haar bestaande groen gasproductie in Wijster gaan uitbreiden. Kenmerkend voor al deze projecten is dat de opwerking centraal plaats vind en ze gericht zijn op groei. Ze bieden plaats aan anderen die later willen aanhaken, zo’n groeimodel wordt ook wel Groen Gas Hub genoemd.

Vooralsnog gaat het groene gas naar zakelijke grootverbruikers. Zo rijden er bijvoorbeeld al Arriva-bussen op groen gas in Leeuwarden. ,,We willen eerst de hoeveelheid groen gas vergroten, voordat we de consumentenmarkt opgaan", zegt woordvoerder Cor de Ruijter van energiebedrijf Eneco. Er is eenvoudig nog niet genoeg groen gas om huishoudens te bedienen. Ook Essent ziet de consumentenmarkt als een belangrijk afzetgebied voor groen gas.

Omdat het groene gas opgenomen wordt in het transportnetwerk van Gasunie, gaat het op in het aardgas dat al door de leidingen stroomt. Vergelijk het met groene stroom dat opgaat in het elektriciteitsnetwerk. Om afnemers duidelijk te maken dat ze daadwerkelijk groen gas kopen is een systeem van certificering bedacht. Vandaag reikt minster Van der Hoeven van Economische Zaken het eerste Groen gas certificaat uit.

Bron: AD

Nieuwsarchief