Groen Gas Hubs

21 mei 2010

{slide=1. Wat is een Groen Gas Hub? }
Een Groen Gas Hub is een slim en efficiënt productiemodel voor grootschalige groen gas productie. Decentrale producenten van biogas, zoals agrariërs, kunnen via een (collectie)leiding gekoppeld worden aan een centrale installatie waar ze hun eigen geproduceerde biogas aanleveren. Daar wordt het biogas opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit (groen gas)en kan het worden ingevoed in het aardgasnet.
{slide=2. Wat is het voordeel van een Groen Gas Hub? }
Groen Gas Hubs produceren zoveel gas dat ze rechtstreeks kunnen invoeden in de regionale transportleidingen van de Gasunie. Dat betekent dat ze het gas weliswaar moeten comprimeren maar ze zijn dan wel verzekerd van continue afzet.

Om van biogas groen gas te maken, moet biogas worden opgewaardeerd. De hiervoor benodigde apparatuur is kostbaar maar laat wel een fors schaalvoordeel zien, grotere installaties zijn relatief goedkoper dan kleinere.

Kleine biogasproducenten hoeven na aansluiting bij een Groen Gas Hub niet te investeren in opwaardering, compressie en invoeding. Ze kunnen zich concentreren op de vergisting.
{slide=3. Waar vind ik deze Groen Gas Hubs? }
Groen Gas Hubs liggen vanwege de forse volumes die ze aanbieden, bij voorkeur, dicht bij een regionale transportleiding van de Gasunie. Op dit moment worden Hubs ontwikkeld door Omrin in Oudehaske, door Essent tussen Dokkum en Leeuwarden, door de Suiker Unie bij Groningen West en door Attero in Groningen Oost en in Wijster.  Daarnaast wordt op enkele andere locaties onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om ook daar een Groen Gas Hub op te richten.
{slide=4. Hoeveel groen gas kunnen deze Groen Gas Hubs produceren? }
De hierboven genoemde 5 Groen Gas Hubs verwachten gezamenlijk zo’n 200 miljoen m3 groen gas per jaar te kunnen produceren. Dat is voldoende om ieder jaar ruim 140.000 huishoudens van gas te voorzien.
{slide=5. Hoe komen deze Groen Gas Hubs aan de benodigde biomassa? }
Dat verschilt per Hub. Omrin en Attero zijn afvalbedrijven, zij gebruiken organisch huishoudelijk afval. Suiker Unie gebruikt organisch materiaal dat vrijkomt bij de productie van suiker uit suikerbieten. Decentrale vergisters gebruiken met name mest en voegen daar andere stoffen aan toe om de gasproductie op te vijzelen.
{slide=6. Wat gebeurt er met het door de Groen Gas Hubs geproduceerde gas? }
Op korte termijn zullen de Groen Gas Hubs het gas invoeden in het aardgasnet waarna het aardgas in al haar toepassingen kan vervangen. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst een deel van het gas, al of niet opgewaardeerd, rechtsreeks geleverd wordt aan grote gasverbruikers. Een andere optie voor de nabije toekomst is de inzet van het gas als transportbrandstof.
{slide=7. Waarom zijn er op dit moment nog geen Groen Gas Hubs? }
Groen Gas Hubs zijn, net als andere groen gas producenten, afhankelijk van een (exploitatie)subsidie. De regeling van waaruit deze subsidie wordt verstrekt is geschreven voor ‘stand alone installaties’ waarbij ze uitgaan van één locatie met een vergister, opwaardeer- en invoedinstallatie. Een Groen Gas Hub model heeft juist meerdere vergisters en een centrale opwaardeer- en invoedinstallatie, dat past niet in de regeling. Het Ministerie van Economische Zaken is op dit moment bezig met het aanpassen van de regeling zodat vanaf 2011 Groen Gas Hubs wel in de subsidieregeling passen.
{slide=8. Wat is de rol van Energy Valley bij de ontwikkeling van de Groen Gas Hubs? }
De stichting Energy Valley heeft het Groen Gas Hub concept ontwikkeld. Verder brengt ze als netwerkorganisatie partijen bij elkaar, ontwikkelt projectideeën en werkt hard aan het realiseren van de optimale randvoorwaarden voor grootschalige groen gas productie in Noord Nederland. Dat doet ze onder andere door nauw samen te werken met de Noord Nederlandse Taskforce Groen Gas; een orgaan waarin bestuurders van diverse pluimage samenwerken. De stichting ontwikkelt zelf geen projecten, dat is een taak voor marktpartijen. Wel ondersteunt ze deze marktpartijen, desgewenst, bij de projectontwikkeling.
{slide=9. Kan ik ook een Groen Gas Hub oprichten? }
Jazeker, in principe kan iedereen die biogas produceert en bereid is om gezamenlijk met andere biogasproducenten te investeren in opwaardering en invoeding van het gas een Groen Gas Hub worden. Het is wel verstandig om dat in overleg met de stichting Energy Valley te doen omdat het Groen Gas Hub-concept, inclusief naam en beeldmerk, wel beschermd is en dus niet zomaar door iedereen gebruikt kan worden, tenzij door de stichting Energy Valley toestemming is gegeven.
{slide=10. Hoe ziet het Groen Gas Hub beeldmerk er uit? }
alt{/slides}
Nieuwsarchief