Glastuinders aan de slag met duurzame energiesystemen

11 jan 2010

Glastuinders in de Noordoostpolder en Koekoekspolder gaan in 2009 onder leiding van Wageningen Universiteit en Research (2WUR) kennis uitwisselen op het gebied van duurzame energiesystemen in de glastuinbouw. De WUR heeft veel kennis en ervaring op het gebied van duurzame energiesystemen in de glastuinbouw. Het opwekken en gebruik van duurzame energie is een speerpunt van de provincie Flevoland. Het project Energie Netwerk NOP kent een begroting van 90.000 euro waar de provincie Flevoland 10.000 euro aan bijdraagt. De overige 80.000 euro wordt gefinancierd door het ministerie van LNV, het Productschap Tuinbouw, LTO-Noord en de provincie Overijssel.
De Glastuinbouw is een sector waar relatief veel energie wordt gebruikt voor het telen van groenten, snijbloemen en potplanten. Door de toegenomen kosten van aardgas zijn veel bedrijven op zoek naar andere vormen van energiegebruik. De ontwikkelingen op het terrein van duurzame energie gaan snel. Een belangrijke voorwaarde voor de tuinders is dat met het gebruik van nieuwe energievormen de bedrijfszekerheid wel is gewaarborgd. Dankzij het project Energie Netwerk kan de WUR de glastuinders in de Noordoostpolder en de Koekoekspolder met haar kennis bijstaan. Een aantal glastuinders wordt begeleid bij het zoeken naar alternatieven in hun bedrijf. Op basis van de opgedane kennis wordt het mogelijk deze over te dragen aan collega's in de buurt of te zoeken naar (2nieuwe) samenwerkingsverbanden.

Bron: Gemeente Noordoostpolder
Nieuwsarchief