Gertjan Lankhorst: RUG moet invulling geven aan speerpunt energie

25 okt 2010

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) moet invulling gaan geven aan het speerpunt energie. Dat betoogt Gertjan Lankhorst, directeur van GasTerra, in het Dagblad van het Noorden. Volgens hem lijkt het energiedebat in Nederland vooral op het betrekken van stellingen die ideologisch bepaald zijn, en ontbreekt een stevige traditie en fundering.

Lankhorst vindt dat de al aanwezige kennis in de economische, juridische en bètafaculteit veel steviger moet worden gebundeld. Hij stelt voor dat er voor energie een faculteit moet komen, of een Instituut voor Energievraagstukken. Die zou samen met de Hanzehogeschool opgericht moeten worden, om de hele range van fundamenteel, funderend en toegepast onderzoek te kunnen verzorgen.

Dit zal volgens Lankhorst niet alleen de aantrekkingskracht voor internationale onderzoekers op het terrein van energie en duurzaamheid vergroten, maar ook grote mogelijkheden bieden voor het onderwijs. Groningen zou de eerste kunnen zijn die een bachelor energie aanbiedt, waarin alle aspecten van het energiebeleid – economische, juridische, geopolitiek enzovoorts – in opgenomen moeten worden.

De basis is al aanwezig, zo betoogt Lankhorst. Aan verschillende faculteiten worden al deelaspecten gedoceerd en bestudeerd. Daarnaast biedt het Energy Delta Institute postacademisch onderwijs dat in hoog aanzien staat bij internationale energiebedrijven. Ook loopt er al een groot onderzoeksprogramma naar de toekomst van gas en duurzaamheid, genaamd EDGaR. Bovendien heeft de Hanzehogeschool al een Kenniscentrum Energie. Al die goede elementen kunnen volgens Lankhorst het beste worden geïntegreerd in een uniek instituut dat de Groningse ambitie om de energieregio van Nederland te blijven, kracht bijzet. De Energy Valley zou moeten worden versterkt met deze kenniskant, om een antwoord te kunnen geven op de energievraag die in 2050 twee keer zo groot zal zijn als nu.

 
Bron: Dagblad van het Noorden

Nieuwsarchief