Gemeente Groningen blijft investeren, ondanks financi

20 okt 2008

Ondanks de financiële crisis blijft de gemeente Groningen investeren. Voor nieuwe maatregelen ligt ruim zestig miljoen euro klaar. Dat blijkt uit de ontwerpbegroting 2009 van de gemeente die wethouder Karin Dekker van Financiën maandagochtend 13 oktober presenteerde. Bereikbaarheid, cultuur, versterking van de sociale structuur en duurzaamheid krijgen een sterke impuls.

“We hebben een ambitieuze begroting op solide basis”, lichtte de wethouder toe. Die ‘solide basis’ is belangrijk in deze kredietcrisistijd, zei zij. “De crisis is een onderwerp dat ook het college bezighoudt. En daarom is het belangrijk dat we het signaal uitstralen dat we als stad blijven investeren. Als we als overheid achteruit blijven hangen, versterk je de neerwaartse spiraal. En dat is het slechtste dat je kunt doen.”

Geen extra ozb-verhoging
Bij het vaststellen van de hoogte van de belastingen en leges is het college terughoudend geweest. De extra ozb-verhoging voor het op orde brengen van de sportaccommodaties in de stad is van tafel. De gemeenteraad had moeite met het financieren van Sport op Orde met een extra verhoging. “Wij nemen de zorgen van de raad serieus”, aldus Dekker. “Er komt dus een geringe ozb-verhoging van vijf procent.” Het Helperbad wordt opgeknapt en voor de herbouw van sporthal Lewenborg is zes ton beschikbaar zodat de hal in 2010 klaar is.” Verder komen er op sportpark Vinkhuizen een kunstgrasveld en een nieuwe clubaccommodatie.

Slinger aan duurzaamheid
Voor nieuwe maatregelen op het gebied van duurzaamheid trekt het college volgend jaar ruim zes miljoen euro uit. “We willen de duurzaamste stad van Nederland worden”, bracht Dekker nog even in herinnering. “Daarom geven we extra slinger aan duurzaamheid.” Voor een plan van gemeente en woningcorporaties om in 2012 tien tot vijftien procent van de corporatiewoningen energiezuinig te maken, is 2,3 miljoen euro beschikbaar.

Energiezuinige schoolgebouwen
Verder worden in 2009 negen gemeentelijke scholen schoolgebouwen energiezuinig gemaakt. Op bedrijventerrein Westpoort komt een groene gasvoorziening. Daar is één miljoen euro voor gereserveerd. Voor het duurzaam bouwen van de vmbo-scholen Noord-Oost en West is ruim twee miljoen euro begroot. De verwachting is dat veertig procent van die kosten wordt terugverdiend wordt met lagere energielasten.

Groninger Forum
Het college investeert verder de komende jaren verder twee miljoen euro extra in het culturele klimaat in de stad. Voor de Volksfeesten is geld beschikbaar. En voor de realisering van het Groninger Forum is er geld beschikbaar voor het verplaatsen van Images en wordt er een risicobuffer gemaakt. Voor een goede start is een programmadirecteur aangetrokken en is er een werkbudget.

Herhuisvesting SOZAWE
In de ontwerpbegroting is de financiering van de huisvesting van de gemeentelijke sociale dienst SOZAWE geregeld, via de meerjarenbegroting is 78 miljoen beschikbaar. “We wilden de financiering niet bij het volgende college neerleggen”, vertelde Dekker. “Dat is nu geregeld. Maar dan moet het volgende college het niet terughalen.”

Stagiaires
Voor de instroom van stagiaires en jonge medewerkers bij de gemeente heeft het college in de ontwerpbegroting een half miljoen euro gereserveerd. “Daar willen we een flinke impuls aan geven”, vertelde Dekker. “Want onze organisatie is redelijk vergrijsd. We trekken extra jonge mensen aan, boven de formatie. De gemeente Groningen moet worden verjongd!”

Raadscommissies
De gemeentebegroting wordt de komende weken behandeld in de diverse raadscommissies. Op donderdag 6 november is er een extra raadscommissie Financiën en Veiligheid en de gemeenteraad komt op 12 november bijeen om de begroting te bespreken.

Nieuwsarchief