Gasunie: 'Onjuiste beeldvorming tarieven gastransport in media'

23 mei 2011

'In sommige media is een verkeerd beeld ontstaan over de tarieven die Gasunie’s netbeheerder GTS in de afgelopen jaren heeft berekend. De media baseren zich hierbij op een zinsnede uit het persbericht dat de toezichthouder NMa gisteren heeft uitgegeven over de nieuwe ontwerp-methodebesluiten voor gastransport. In dat persbericht wordt gesproken over een geschat bedrag van 1 miljard euro dat te veel in rekening zou zijn gebracht.' Dat verklaart Gasunie op haar eigen website.

'Onterecht en onwaar is het beeld dat Gasunie haar klanten te hoge tarieven in rekening heeft gebracht. Dat is immers ook niet mogelijk, omdat het de toezichthouder zelf is die de hoogte van deze tarieven bepaalt. Niet de GTS-tarieven waren verkeerd, maar de door de NMa vastgestelde methodiek op basis waarvan deze tarieven waren vastgesteld, is door de rechter ongeldig verklaard.'

'De bepaling, door de NMa, van de tarieven die GTS in rekening mag brengen, gebeurt op basis van de waarde van de assets van Gasunie (pijpleidingen, installaties). In 2005 werd de transporttak van het toenmalige geïntegreerde gashandels- en transportbedrijf afgesplitst. Dit transportbedrijf is het huidige Gasunie. Vervolgens is in 2008 door de minister een Beleidsregel vastgesteld die de waarde van de activa bepaalde op 6,4 miljard euro.'

'De tarieven van de afgelopen jaren waren dan ook gebaseerd op een methodebesluit van de NMa waarin deze Beleidsregel centraal stond. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) heeft vorig jaar beslist dat dit niet had gemogen. De NMa maakt nu in de ontwerp-methodebesluiten een andere afweging en stelt dat de waarde van de assets veel lager moet worden vastgesteld dan destijds in de Beleidsregel was aangegeven. In het verlengde van dat nieuwe uitgangspunt stelt de NMa dat de in afgelopen periode in rekening gebrachte tarieven – die zijn vastgesteld binnen het door NMa bepaalde kader - achteraf gezien als te hoog beschouwd moeten worden.
De conclusie moet dus luiden dat niet de door GTS in rekening gebrachte tarieven verkeerd waren, maar dat de door de NMa vastgestelde methodiek op basis waarvan deze tarieven waren vastgesteld bij de rechter is gesneuveld.'

'De tarieven van Gasunie zijn de afgelopen jaren onder regime van de NMa steeds naar beneden gegaan. De tarieven van Gasunie behoren al jaren tot de laagste van Europa.'

Bron: Gasunie

Nieuwsarchief