Gasunie neemt Aardgasbuffer Zuidwending in gebruik

14 jan 2011

Gasinfrastructuurbedrijf Gasunie heeft begin dit jaar de ondergrondse gasopslag in Zuidwending, nabij Veendam, in gebruik genomen. Deze aardgasbuffer bevat een flexibele gasvoorraad in zoutcavernes in de diepe ondergrond, waarmee kortdurende verschillen tussen vraag en aanbod van aardgas kunnen worden opgevangen. Gasunie Zuidwending weet zich een goede start, want direct na ingebruikname van de buffer maken marktpartijen er al volop gebruik van. Met deze nieuwe gasopslag versterkt Nederland zijn positie als Noordwest- Europese ‘gasrotonde’ en kunnen afnemers verzekerd blijven van een veilige en constante aanvoer van aardgas. Dat is belangrijk omdat aardgas ook in de toekomst een belangrijk deel uitmaakt van de duurzame energiemix.

Volgens Paul van Gelder, CEO Gasunie, is de realisatie een unieke prestatie: ‘Aardgasbuffer Zuidwending is de eerste gasopslag in ruim 10 jaar die in Nederland wordt geopend en zelfs de eerste in Nederland waar aardgas in zoutlagen wordt opgeslagen. Daar zijn wij buitengewoon trots op. Nieuwe investeringen als deze zijn nodig om de leveringszekerheid op peil te houden. Bovendien versterken we hiermee de positie van Nederland als internationale gasrotonde. Het is daarom belangrijk dat dit soort investeringen ook in de toekomst gedaan kunnen blijven worden.'

De nieuwe Aardgasbuffer Zuidwending is speciaal ontworpen om flexibel te kunnen reageren op plotselinge veranderingen in de vraag naar aardgas. Dat is nodig, omdat de druk in het Groningen gasveld geleidelijk afneemt. Een groot voordeel van gasopslag in zoutcavernes is dat het aardgas snel kan worden geïnjecteerd en geleverd en daarmee ook op dal- en piekmomenten kan worden ingezet. Op deze manier kan snel worden ingespeeld op schommelingen in de energievraag gedurende de dag, terwijl de instroom van gas vanuit andere velden in Nederland, Noorwegen en Rusland constant blijft. Bovendien ondersteunt de geboden flexibiliteit de inzet van duurzame energiebronnen, zoals wind en zon, omdat hiermee het wisselende aanbodpatroon van wind- en zonne-energie efficiënt kan worden opgevangen.

Gasunie heeft voor het inrichten van de zoutcavernes samengewerkt met Akzo Nobel, die de holtes heeft uitgeloogd. De aardgasbuffer, die is aangesloten op het Groningen-gas transportnet, bestaat uit
een bovengrondse gasinstallatie en vier cavernes op een diepte tussen 1.000 en 1.500 meter. De cavernes hebben een hoogte van zo´n 300 meter en een doorsnede van 50 à 60 meter. De Martinitoren past er qua hoogte zo’n drie maal in. Het aardgas wordt opgeslagen onder een maximale druk van 180 bar. Per caverne is ruim 50 miljoen m3 aardgas voor de markt beschikbaar (werkgasvolume). Uit de vier cavernes kan maximaal 1,6 miljoen m3 gas per uur geproduceerd worden en er kan maximaal 0,8 miljoen m3 per uur worden geïnjecteerd. De constructie van een vijfde caverne is in volle gang. Deze caverne zal ongeveer anderhalf keer zo groot zal zijn dan de vier huidige cavernes en zal in 2013 in gebruik worden genomen. Met de gasopslag is een investering gemoeid van ruim € 500 miljoen en er zijn 2,3 miljoen mensuren aan besteed. Tijdens de realisatie heeft Gasunie veel aandacht besteed aan de communicatie met de omgeving en omwonenden. Direct vanaf het begin van de plannen in 2003 zijn omwonenden en lokale autoriteiten nauw bij het project betrokken.

De aardgasbuffer Zuidwending wordt op 27 januari 2011 officieel geopend. Op 29 januari wordt een feestelijk programma speciaal voor omwonenden georganiseerd.

Bron: Gasunie

Nieuwsarchief