Gasunie legt tunnel onder Eems van Groningen naar Duitsland

28 okt 2008

De N.V. Nederlandse Gasunie in Groningen gaat een transportleiding aanleggen onder de Eems. De leiding wordt onderdeel van de nieuwe Noord-Zuidroute en zal lopen van Rysum in Duitsland naar het Groningse Tripscompagnie.
Eind oktober beginnen in opdracht van Gasunie op het werkterrein van Groningen Seaports nabij Borgsweer de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van een tunnel onder de Eems. Dit heeft consequenties voor het verkeer; een aantal verkeersmaatregelen nabij het werkterrein van Groningen Seaports zal d.m.v. borden worden aangegeven.

Een toenemende vraag naar gas en een groeiende im- en export van gas zorgen de komende jaren voor een grotere behoefte aan gastransportcapaciteit. De Gasunie anticipeert op deze ontwikkelingen met het uitbreiden van het gasleidingennetwerk in Nederland. In deze Noord-Zuid Route worden vele kilometers extra aardgastransportleidingen aangelegd. Ook wordt een aantal nieuwe compressorstations gebouwd. Onderdeel van de Noord-Zuid Route is het traject Rysum (2Duitsland)-Scheemda-Tripscompagnie.

Noordoost-Nederland is het voorportaal van de Noord-Zuid Route. Hier komt straks Noors gas binnen via nieuwe leidingen vanuit het vlak over de grens gelegen Rysum (2Duitsland). Hiervoor wordt de Eemstunnel, een tunnel onder de Eems door, aangelegd. De leidingen transporteren het gas naar het knooppunt Scheemda. Vanuit Scheemda wordt het gas verder getransporteerd naar Ommen, Angerlo, Beuningen en West-Nederland. Bij Scheemda komt een nieuw compressorstation. Dit is een installatie die het gas op hoge druk brengt. Die hoge druk is nodig om het gas verder te kunnen vervoeren.
Nieuwsarchief