Gasunie en Fluxys onderzoeken samenwerking

11 apr 2011

De gasinfrastructuurbedrijven Gasunie (Nederland) en Fluxys (België) gaan de mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking verkennen. Vandaag hebben de CEO’s van beide bedrijven, Walter Peeraer (Fluxys) en Paul van Gelder (Gasunie), daartoe een gemeenschappelijke intentieverklaring ondertekend. Dit is gebeurd nabij Zelzate op de Belgisch-Nederlandse grens aan boord van de Jacob van Artevelde, een schip van het Havenbedrijf van Gent.

 

De verkenning betreft primair de ontwikkeling van grensoverschrijdende diensten. Deze aanpak is erop gericht het vrije verkeer van aardgas verder te stimuleren en de werking van de gasmarkt te verbeteren, twee centrale doelstellingen in het Europese energiebeleid.

 

Samenwerking tussen beide gasinfrastructuurbedrijven is een goede kans voor beide landen om de huidige goede positie in de internationaliserende energiemarkt te versterken en in te spelen op wijzigingen in de aardgasstromen. Om de teruglopende Europese productie op te vangen met aanbod van andere bronnen zijn investeringen in nieuwe gasinfrastructuur in o.a. Noordwest-Europa nodig om de leveringszekerheid en marktwerking op niveau te houden.

 

Aardgas zal in de komende decennia een cruciale rol blijven vervullen in de Europese energiemix. Aardgas is de schoonste fossiele brandstof (het produceert de helft minder CO2 en nauwelijks fijnstof in vergelijking tot kolen), terwijl aardgastechnologie bovendien belangrijke voordelen biedt op gebied van energie-efficiëntie. Daardoor vormt aardgas een belangrijke troef in de elektriciteitsproductie, huishoudelijke verwarming en als brandstof voor voertuigen. In de elektriciteitsproductie zijn aardgascentrales bovendien flexibel inzetbaar, waardoor het schommelende aanbod van zonne- en windenergie goed opgevangen kan worden. Dankzij zijn milieuvoordelen en complementariteit met hernieuwbare bronnen heeft aardgas dus een essentiële rol in een duurzame en betaalbare energievoorziening.

Nieuwsarchief