Gasunie actiever in duurzaam gas

25 okt 2007

Gasunie in Groningen bouwt haar activiteiten op het gebied van duurzame gasvoorziening uit. Zo wil het bedrijf onder meer een actieve rol spelen bij de invoering van groen gas. Ook wil Gasunie faciliteiten gaan bieden voor transport en eventueel opslag van CO2. De plannen maken deel uit van een beleidsplan waarmee gasunie wil bijdragen aan de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Groen gas wordt in Nederland - nu nog op bescheiden schaal - gewonnen uit de vergisting van biomassa en uit het opwerken van gas afkomstig van vuilstortplaatsen. In het kader van klimaatsdoelstellingen ambieert de Nederlandse overheid om in 2030 vijf miljard m3 groen gas deel te laten uitmaken van het totale gasverbruik in ons land.

Gasunie onderzoekt de mogelijkheden om in de toekomst groen gas in haar eigen hogedruktransportsysteem in te nemen, zodat schaalvergroting van groen-gasinzet mogelijk kan worden. Ook wil gasunie groen gas gaan certificeren, waarbij het gaat om de kwaliteit en herkomst van het gas. Dit geeft gebruikers zekerheid over de herkomst van het gas.

Vanwege de jarenlange ervaring van Gasunie in het veilig, duurzaam en onder economische voorwaarden aanleggen en beheren van gastransportsystemen, ziet wil het bedrijf zich ook toeleggen op het transport van CO2. Gasunie is inmiddels in gesprek met verschillende partijen, waaronder energiecentrales, in gesprek over pilot-projecten voor CO2-opslag en -transport.

Verder wil Gasunie haar expertise en onderzoeksfaciliteiten sterker inzetten voor de ontwikkeling en verbreiding van schone energietoepassingen. Daartoe heeft Gasunie Engineering & Technology een Kenniscentrum Duurzame Gasinfrastructuur opgezet.

Nieuwsarchief