Gasinfrastructuurondernemingen breiden samenwerking uit voor koolstofneutrale gasvoorziening in 2050

24 apr 2013

Woensdag, tijdens de Gas Week in het Europees Parlement, hebben de gasinfrastructuurondernemingen GRTgaz (Frankrijk) en Swedegas (Zweden) zich gevoegd bij het initiatief van de oorspronkelijke ondertekenaars Gasunie (Nederland), Energinet.dk (Denemarken) en Fluxys België (België) om de gasvoorziening koolstofneutraal te maken tegen 2050.

Door ondertekening van de gezamenlijke verklaring komen de bedrijven overeen om grensoverschrijdend samen te werken aan het uitwisselen van kennis en expertise (‘best practices’) over manieren om een 100% koolstofneutrale gasvoorziening tegen 2050 te realiseren, in lijn met de Europese energie- en klimaatdoelstellingen.

Gasinfrastructuur maakt transport en opslag van energie mogelijk op een grotere schaal dan van enig ander energiesysteem. Daarom is gasinfrastructuur essentieel in een koolstofarm Europees scenario. Om dit doel te bereiken zullen nieuwe technologieën en know-how in het gassysteem moeten worden geïntegreerd. Met deze uitdaging in gedachten hebben Fluxys België, Gasunie en Energinet.dk in juni 2012 een gezamenlijke verklaring ondertekend om elkaar daarbij te ondersteunen. Belangrijke samenwerkingsgebieden zijn:

  • Power-to-gastechnologieën en omzetting in waterstof (‘windgas’)
  • Gas en LNG als brandstof voor weg- en watervervoer
  • Groen gas (op basis van biogas en vergassing van biomassa) en ontwikkeling van groencertificaten

Dit gezamenlijk initiatief is een open platform, toegankelijk voor alle gasinfrastructuurbedrijven die een significante inspanning willen leveren aan de ontwikkeling van een duurzame gasvoorziening.

De vijf partijen zullen een aantal gezamenlijke seminars organiseren, waarin deskundigen van de bedrijven samen het gemeenschappelijke potentieel onderzoeken voor de uitwisseling van knowhow met betrekking tot initiatieven gericht op een koolstofneutrale gasvoorziening.

Philippe Boucly, CEO van GRTgaz verklaart: “Gasinfrastructuur speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen van de transitie naar een duurzame energievoorziening en de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Het huidige debat in Frankrijk over hernieuwbare energie is een kans om het politieke en publieke bewustzijn te vergroten over de voordelen van gas en de rol van de gasinfrastructuur in een koolstofarme economie. Wij zien een duidelijk potentieel doordat wij ideeën en kennis met onze partners uitwisselen”.

Lars Gustafsson, CEO van Swedegas licht toe: “Ondertekening van de Green Gas Commitment is in lijn met onze duurzame investeringen voor de toekomst. Wij streven ernaar om synergiën te realiseren tussen ons bestaande gasnetwerk en nieuwe technologieën, zoals power-to-gas. Wij zien deze commitment tevens als een mogelijkheid om grootschalige productie en distributie van biogas te stimuleren via een bredere Europese samenwerking”.

Walter Peeraer, CEO van Fluxys België verklaart: “We zijn verheugd om GRTgas en Swedegas op te nemen als sterke partners in ons samenwerkingsverband. We hebben ons geëngageerd om tegen 2050 een 100% koolstofneutrale gasbevoorrading te ontwikkelen. Dat is een enorme opdracht, en samenwerking over de grenzen heen zal er helpen voor zorgen dat we van elkaar leren en dat ieder van ons het pad kan vinden dat het best is afgestemd op onze markt.”

Paul van Gelder, CEO van Gasunie: “Aardgas is de ideale partner van duurzame energie. Gas en gasinfrastructuur hebben unieke eigenschappen om de balans te handhaven tussen de energieconsumptiepatronen enerzijds en het veranderlijke, onvoorspelbare aanbod van duurzame energiebronnen anderzijds. Bovendien levert het relatief schone gas een directe bijdrage aan het realiseren van de Europese klimaatdoelstellingen.”

Peder Østermark Andreasen, CEO van Energinet.dk: “Wij hebben ons verplicht om een groene energie-infrastructuur te ontwikkelen. De beste en meest efficiënte manier hiervoor is via Europese samenwerking. Daarom hechten wij veel waarde aan deze partnerschap”.

Bron: gasunie.nl

Nieuwsarchief