FrieslandCampina en Essent sluiten elektriciteitscontract

20 jan 2010

Zuivelonderneming Royal FrieslandCampina en Essent hebben een contract gesloten voor de levering van elektriciteit. De zuivelonderneming neemt in 2011 en 2012 ruim 400 GWh elektriciteit af en levert middels een WKK-installatie ruim 40 GWh elektriciteit aan het energiebedrijf terug. Op dit moment levert Essent gas aan een deel van FrieslandCampina.

“Het is het grootste elektriciteitscontract in haar soort dat onze afdeling tot dusver heeft afgesloten", zegt Erik Vink van Essent Grootzakelijk, de afdeling gericht op de zakelijke markt. "We zullen niet alleen de levering van elektriciteit verzorgen, maar onderzoeken ook de mogelijkheden voor het verstrekken van energieadvies aan melkveehouderijbedrijven die melk leveren aan FrieslandCampina. Advies over bijvoorbeeld miniwindturbines en productie van Groen Gas dat via vergisting en vergassing wordt gewonnen uit organische restmaterialen en opgewerkt tot aardgaskwaliteit.”

Ook voor FrieslandCampina is het contract interessant. “Voor ons is het belangrijk dat een leverancier meedenkt in de bedrijfsvoering, dus flexibel is”, aldus Ernst van der Vlist namens de zuivelonderneming. “Essent denkt mee en heeft ervaring met klanten in de landbouw en veeteelt. Het spreekt ons aan dat het bedrijf verder kijkt dan alleen het nakomen van het contract. In Essent zien we een partner voor de langere termijn die voorop loopt in de energiesector.” Energie Makelaar B.V. bemiddelde bij de totstandkoming van het contract met FrieslandCampina.

Essent zet in op samenwerkingsverbanden met agrariërs en veehouders voor de productie van Groen Gas. Vorig jaar sloot Essent al contracten met onder andere de Suiker Unie en Haagse Tram Maatschappij voor de afname en levering van Groen Gas.

Bron: Essent

Nieuwsarchief