Friesland moet oogsten met Energieakkoord

06 sep 2013

De Friese Milieufederatie denkt dat Friesland kan oogsten met het nieuwe Energieakkoord. Ze denken aan collectieve zonnepanelen, meer windparken en energiezuinige huizen. Directeur Hans van der Werf was betrokken bij het ontwerp van het akkoord. Hij is tevreden met de uitkomst.

Volgens de directeur wordt het voor dorpen en wijken fiscaal aantrekkelijker om te investeren in collectieve zonnepanelen. Volgens hem zijn er veel bewonerscorporaties die zitten te wachten op een dergelijke fiscale constructie, waarbij ze voordeel genieten.

Eenzelfde constructie wordt ingezet op het gebied van windenergie. Fiscale voordelen moeten ervoor zorgen dat de energieambities worden gehaald. Het energiezuiniger maken van huizen is ook goed voor de werkgelegenheid. Woningcorporaties kunnen aanspraak maken op subsidies.

Bron: Leeuwarder Courant

Nieuwsarchief