Friese veehouder wil zonnepanelen in de wei

24 mei 2011

Op de stal van het veehoudersbedrijf van Jan Koning uit Hindeloopen ligt al 700 vierkante meter aan zonnepanelen. Koning werkt hierin samen met Horizon Energy, dat het dak van de veehouder huurt en de installatie in zeventien jaar afschrijft waarna Koning eigenaar wordt. Samen hebben ze nu het plan opgevat om ook 700 vierkante meter zonnepanelen aan te leggen op weidegrond bij de veehouderij. Hierover wordt momenteel overlegd met de gemeente.

Horizon Energy wil met de zonnepanelenweide onderzoeken in hoeverre dergelijke installaties in het landschap kunnen worden ingepast, aldus directeur Michel Peek in de Leeuwarder Courant. Inmiddels zijn er ook plannen voor dakinstallaties als die bij veehouder Koning in Ypecolsga en Oudega. Het wachten is echter op een volgende subsidieronde aangezien de zonnepanelen zonder rijksbijdrage niet rendabel zijn.

Bron: Leeuwarder Courant

Nieuwsarchief