Flexigas levert revolutionaire upgrading voor groen gas

29 jul 2011

Het eerste resultaat vanuit het project Flexigas is een feit. Binnen het project is speciaal voor kleine schaal een techniek voor revolutionaire upgrading ontwikkeld. Deze machine zal op Ameland geplaatst gaan worden voor de opwerking van een aantal biogasstromen. De overeenkomsten hiervoor worden nu getekend, zodat nu de praktijk proeven van start kunnen gaan.

Het gas dat uit een biogasvergister komt, voldoet nog niet aan de aardgaskwaliteit. Daarom moet er een ‘upgrading’

plaatsvinden, zodat het groene gas in het aardgasnet kan worden ingevoegd. Tot nog toe waren dit zeer grote en dure componenten. Binnen het project Flexigas is het gelukt om dit op kleinere schaal met membraam technologie uit te voeren.

Flexigas ontwikkelt componenten voor de biogasketen om zo efficiënt mogelijk biogas te kunnen produceren, transporteren en gebruiken. De flexibele keten die deze componenten vormen noemen we een biogas grid. In dit grid zijn biomassa, vergisting, opwerking, opslag, transport en gebruik van biogas belangrijke schakels. Flexigas onderzoekt vormen van inrichting en voert hier laboratorium- en veldexperimenten voor uit in samenwerking met 15 bedrijven en kennisinstellingen.

Stichting Energy Valley ondersteunt dit project en heeft daarvoor al in een vroeg stadium het domein voor de website geregistreerd. De website is door stichting Energy Valley overgedragen aan de penvoerder van het project, in de persoon van RenQi bestuurslid Suzanne van Kooten. Directeur Gerrit van Werven van stichting Energy Valley onderschrijft met deze handeling het belang van energieprojecten in het Noorden: “We vinden juist de betrokkenheid van lokale partijen in dit biogasproject zeer belangrijk. Niet alleen wordt hiermee kennis van biogas in het Noorden opgebouwd, maar het versterkt ook nog eens de economische ontwikkelingen in Noord-Nederland.”

Het adres van de door Open Communicatie ontwikkelde website is www.flexigas.nl

Flexigas - Energy Valley

Nieuwsarchief