Europees Parlement stemt over ingreep handelssysteem emissierechten

18 feb 2013

De milieucommissie van het Europees Parlement stemt dinsdag over een grote ingreep in de CO2-markt. De Europese Commissie heeft voorgesteld om 900 miljoen emissierechten tijdelijk uit de markt te halen om zo de prijs van CO2 op te drijven. Omdat er een overschot aan rechten voor de uitstoot van CO2 is, staat de prijs laag waardoor het systeem zijn doel voorbij schiet: door de lage prijs worden bedrijven en industrie te weinig gestimuleerd om te investeren in schonere productieprijzen omdat dat amper loont.

Toen het Europese emissiehandelssysteem werd opgezet, werd uitgegaan van een prijs per recht van een ton CO2-uitstoot van zo’n 25 euro. Die prijs ligt nu op 5 euro. Het overschot van de emissierechten is onder andere te wijten aan de economische crisis: als er minder wordt geproduceerd, wordt er ook minder vervuilt.

De Europese Unie staat voor een dilemma met het klimaatbeleid. Wordt er ingegrepen in de CO2-markt, dan gaat de prijs voor de rechten omhoog, wordt er schoner geproduceerd en meer energie bespaard wat extra inkomsten oplevert. Het alternatief is het verstrekken van hogere subsidies. Maar een hogere prijs voor de CO2-uitstootrechten zal de industrie raken, onder meer omdat dit hogere productiekosten veroorzaakt.

Als de milieucommissie voor stemt, komt er nog een plenaire stemming in het Europees Parlement in maart of april.

Bron: Het Finencieele Dagblad

Nieuwsarchief