Essent en Delta richten fonds op voor schone energieprojecten

26 jul 2007

Essent en Delta hebben, samen met Chrysalix Energy en Robeco, een investeringsfonds opgericht voor de financiering van innovatieve bedrijven en projecten op het gebied van schone energie.

Het Sustainable Energy Technology (2SET) Fund, ondersteund door Chrysalix en Robeco, zal in augustus 2007 starten met een kapitaal van vijftig miljoen euro van Essent Ventures BV en Delta Investeringsmaatschappij BV. Het is de bedoeling dat dit bedrag verdubbeld wordt door het aantrekken van andere investeerders.

Het fonds gaat zich met name richten op jonge innovatieve bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor schone energie productie, alternatieve brandstoffen, CO2-reductie en energiebesparing. 

Naast Chrysalix en Robeco zullen Essent en Delta hun kennis en ervaring op het gebied van duurzame energie voorziening en innovatieve technologieën inbrengen. Het SET Fund zal echter onafhankelijk van de financiers optreden. Robeco heeft een groot internationaal netwerk dat toegang geeft tot andere investeerders in deze sector. Chrysalix Energy, gezeteld in Canada, is wereldwijd een actieve investeerder op het gebied van nieuwe schone energie technologieën en heeft een vooraanstaande positie in het aantrekken van deals en het bouwen van venture capital syndicaten voor de energie sector.

Het fonds komt voort uit de afspraken die gemaakt zijn in het kader van het Borssele Convenant, gesloten tussen de Rijksoverheid (2VROM en EZ) en Essent, Delta en EPZ.
Nieuwsarchief