EnergyBoard moet leiden tot sterk energiecluster

17 jun 2011

De provincie Noord-Holland wil de snel bloeiende bedrijfstak op het gebied van duurzame energie verder ontwikkelen tot een sterk energiecluster. Daarom hebben ze de EnergyBoard opgericht. Het board, dat sturing gaat geven aan de versterking en ontwikkeling van een duurzaam energiecluster in de provincie, krijgt met Ton Hoff een kwartiermaker. Hij moet in het najaar een bestuur hebben geïnstalleerd.

Noord-Holland ziet grote kansen op duurzaam energiegebied. Vooral op offshore wind, biomassavergassing en innovatieve duurzame energietechnieken valt veel economische winst te behalen. Volgens gedeputeerde Jaap Bond heeft dit te maken met de geografische ligging, infrastructuur en de weersomstandigheden. Bovendien zijn er in de regio een aantal belangrijke onderzoeksinstituten en bedrijven gevestigd, zoals Maritiem Campus Nederland (MCN), Imares, TNO en de Huisverbrandingscentrale (HVC).

Hoff, tot voor kort directeur van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), zal komende periode gesprekken gaan voeren met alle partijen uit het veld. Aan de hand van die gesprekken moet duidelijk worden welke partijen zitting krijgen in de EnergyBoard, waar de grootste kansen liggen voor en hoe deze kansen zo goed mogelijk benut kunnen worden. Daarbij wordt rekening gehouden met lopende initiatieven, zoals Energy Valley.

Nieuwsarchief