Energy Valley zoekt Energieke Collega's

08 feb 2012

De noordelijke energiesector is een krachtige motor voor de Nederlandse economie. Met omvangrijke investeringen en projecten loopt de regio stevig voorop in de ontwikkeling van nieuwe energiekennis en -innovaties. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden trekken daarbij nauw samen op om concreet werk te maken van duurzame energie.

De stichting Energy Valley fungeert als aanjager, spreekbuis en intermediair om energie-investeringen in Drenthe, Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord verder te helpen. Als slagvaardige en creatieve netwerkorganisatie wordt (proces)ondersteuning geboden bij strategische energieprojecten. Tevens wordt een centrale rol vervult in de clustervorming en branding als internationale energieregio.

Aan de hand van het Strategieplan Energy Valley 2012-2015 (klik op de link om te downloaden) zal de stichting zich ook komende jaren onverminderd inzetten voor de internationale concurrentiepositie van het Noorden op de onderwerpen: groen gas, offshore windenergie, slimme decentrale energiesystemen en energiekennis. Om invulling te geven aan het nieuwe strategieplan zoekt Energy Valley de volgende collega's (klik op de functies om vacaturetekst te downloaden):

- Afdelingsmanager Duurzame Elektriciteit (1 fte)
strategiebepaling en aansturing van het cluster duurzame elektriciteit

- Senior medewerker Onderzoek- & Opleidingen (1 fte)
liaison tussen bedrijfsleven en de Energy Academy Europe

- Senior medewerker Internationale Projecten (1 fte)
aanjager en procesbegeleider van internationale energie- en kennisprojecten

- Senior Communicatiemedewerker (1 fte)
beleid en uitvoering van de corporate en externe communicatie

Wilt u zich actief wil inzetten voor één van de belangrijkste speerpunten van Noord-Nederland? Stuur dan voor 12 maart 2012 een onderbouwende sollicitatie met CV naar vacature@energyvalley.nl. Wij verzoeken u nadrukkelijk uitsluitend per email te reageren. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Nieuwsarchief