Energy Valley regio legt wederom zware claim op nationaal budget voor duurzame energie

13 jul 2007

Mede door inzet van de stichting Energy Valley en TechnologieCentrum Noord-Nederland komen wederom 5 noordelijke duurzame energieprojecten in aanmerking voor een bijdrage vanuit het ministerie van Economische Zaken. De subsidie wordt verleend vanuit de Unieke Kansen Regeling in het kader van het beleidsprogramma Energietransitie.

De totale investeringsomvang van de projecten bedraagt meer dan €55 miljoen, waarvan €12.4 miljoen uit subsidie. Hiermee gaat ongeveer 40% van het nationale budget naar noordelijke projecten. Dit onderstreept de proactieve en dynamische energiecluster in het noorden.

De projecten die gehonoreerd zijn omvatten de productie van bio-olie op basis biomassa en afval, realisatie van een warmtenet met benutting van industriële restwarmte, introductie van rijden op groen gas, vergassing van agrarische reststromen en de ontwikkeling van een energiezuinige kas.
De Unieke Kansen Regeling stimuleert projecten waarin markt- en niet-marktpartijen samenwerken aan de transitie naar een duurzame energiehuishouding. In voorgaande subsidieronden zijn reeds diverse noordelijke projecten voor een bijdrage in aanmerkingen gekomen.

Ook deze keer hebben Energy Valley en TCNN zich nadrukkelijk ingezet om samen met verschillende partners een groot aantal kansrijke projecten in te dienen. Beide organisaties zijn zeer verheugd over het enthousiasme waarmee noordelijke partijen bereid zijn zich in te zetten voor nieuwe, innoverende energieprojecten. Hierdoor is het wederom mogelijk gebleken een behoorlijke greep uit het nationale budget te doen en wordt de positie als centrale energieregio verder versterkt.

Energy Valley en TCNN zijn beide initiatieven van de noordelijke overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven ter ondersteuning van de regionale economie en werkgelegenheid.
Nieuwsarchief