Energy Valley pleit voor noordelijk platform voor regie op windenergieprojecten

04 jan 2012

Er moet een andere aanpak komen voor het plaatsen van windmolens in Noord-Nederland. Dat zegt directeur Gerrit van Werven van de stichting Energy Valley in zijn Nieuwjaarsspeech. Windenergie, zowel op land als op zee, is belangrijk voor de ontwikkeling van Noord-Nederland als energieregio. Het is een efficiënte wijze van duurzame energie waarmee veel werkgelegenheid is gemoeid.

Om te zorgen voor meer regie en duidelijkheid over het plaatsen van windmolens op land in het Noorden, pleit Energy Valley voor een platform waar het rijk, provincies, gemeenten, ontwikkelaars en belangenverenigingen elkaar ontmoeten om tot afspraken te komen. Daarnaast heeft Energy Valley samen met de Nederlandse Wind Associatie (NWEA) een voorstel gemaakt om windenergie op zee 40% goedkoper te maken. Voor de kust van Noord-Nederland moet dan ook een groot demoproject worden gerealiseerd van 700 Megawatt, met Den Helder en de Eemshaven als logistieke knooppunten.

De plannen moeten de onrust rondom windenergie, die volgens Van Werven met name wordt gevoed door de zogeheten Rijkscoördinatieregeling, wegnemen. Momenteel is het zo dat marktpartijen projecten kunnen indienen van 100 Megawatt of meer, waarbij de vergunningverlening volledig in handen van het Rijk is. Dit gebeurt op grote schaal, waardoor het voor de bevolking onduidelijk is wat hun staat te wachten.

Door het platform moet het Noorden meer regie en duidelijkheid krijgen over de plaatsing van windmolens. “Er moet sprake zijn van goede ruimtelijke ordening die de groei van het aantal windmolens verantwoord faciliteert.” Het platform, waarin burgers en belangengroepen een belangrijke stem krijgen, moet zorgen voor betere plannen, draagvlak en tijdwinst.

 

Nieuwsarchief