Energy Valley pleit voor kabinetssteun Nederlands-Duitse samenwerking

08 jan 2013

De voorzitter van Energy Valley, Max van den Berg, riep tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van stichting Energy Valley het nieuwe Kabinet op om maximale steun te geven aan de energiecoalitie tussen Noord-Nederland en Duitsland. De huidige ‘energiewende’ in Duitsland heeft impact op heel Europa en ook Nederland. Dit vraagt om nauwe samenwerking. ‘De bestaande energiealliantie tussen Noord-Nederland en Duitsland verdient daarbij volle steun vanuit het Rijk’, aldus Van den Berg. Van Werven voegde in zijn toespraak daaraan toe dat het balanceringsvraagstuk – het in evenwicht brengen van duurzame en conventionele energie – alleen in internationale context kan worden opgelost.

Samenwerking Duitsland

Afgelopen jaren is vanuit het Noord-Nederlandse energiecluster een nauwe samenwerkingsrelatie opgebouwd met Noord-Duitsland. Gezien de structuur en actuele ontwikkelingen hebben beide regio’s elkaar ook veel te bieden. Op basis van de ‘energiewende’ maakt Duitsland momenteel in snel tempo de overstap van fossiele naar duurzame energie. Dit biedt allerlei nieuwe kansen en uitdagingen.  Ook voor Nederland. Gezien de sterke gaspositie kan Noord-Nederland een sleutelrol vervullen in dit proces. Aan de andere kant kunnen wij veel leren van de snelle transitie die Duitsland doormaakt. Op dit vlak wordt dan ook al intensief samengewerkt. Max van den Berg roept het Kabinet op de bestaande energie-samenwerking tussen Noord-Nederland en Duitsland maximaal te steunen. Het Noorden kan daarbij een belangrijke gidsregio zijn om de kansrijke energiealliantie met onze oosterburen uit te bouwen.

10 jaar Energy Valley

In 2013 viert Energy Valley haar 10-jarige jubileum. Bij de oprichting van de stichting Energy Valley was de basisgedachte dat energie grote kansen bood voor de economie van het Noorden. Dit bleek terecht. De huidige noordelijke energiesector telt meer dan 4.000 bedrijven. Goed voor ruim 32.500 directe fulltime  banen. Tussen 2000 en 2010 is het aantal energiebanen in het Noorden twee keer zo hard gegroeid als landelijk. Recente cijfers laten zien dat de totale noordelijke werkgelegenheid in 2011 met ongeveer 1% is gedaald ten opzichte van 2010. De noordelijke energiesector is daarentegen in deze periode nog steeds met 1% toegenomen, waarmee de groei van de afgelopen jaren zich doorzet.

Nieuwsarchief