Energy Valley doet Waddenfondsaanvraag voor bijdrage van 7,5 miljoen

14 nov 2012

In de Energy Valley regio worden drie demonstratieprojecten gestart met betrekking tot de omzetting van biomassa (hout, agrarische reststromen, mest, enzovoorts) in grondstoffen die gebruikt kunnen worden voor de opwekking van energie of als grondstof voor de chemische industrie. Bijvoorbeeld in de vorm van groen gas of biocoal.  Stichting Energy Valley heeft voor deze projecten een aanvraag gedaan voor subsidie vanuit het Waddenfonds van 7,5 miljoen Euro.

Biomassa

Door het nabootsen van natuurlijke processen, zoals die ook diep onder de aardkorst plaatsvinden, kan uit biomassa kolen, olie of gas gewonnen worden. De projecten waar nu een Waddenfondsaanvraag voor gedaan is, gaan over grootschalige proefopstellingen waarbij door middel van een hoge temperatuur en de opvoering van druk, groen gas en biocoal ontstaat. Deze groene grondstoffen hebben dezelfde eigenschappen als fossiele brandstoffen en worden gebruikt voor de opwekking van energie in energiecentrales (biocoal), ingevoed in het aardgasnet (groen gas) of gebruikt als grondstof voor de chemische industrie.

Partijen

De partijen die deze projecten initiƫren zijn Gensos, Torrgas (vergassing) en Biolake (biocoal). Gensos en Biolake realiseren hun installaties in Noord-Holland, Torrgas in Delfzijl. Stichting Energy Valley ondersteunt de projecten inhoudelijk en heeft de subsidieaanvraag voor het Waddenfonds voor zijn rekening genomen.

 

Nieuwsarchief