Energy Efficiency Fund biedt nieuwe kansen voor energiebeleid

11 apr 2011

Binnenkort start een nieuw Europees Energiefonds voor projecten in 27 EU-lidstaten. Met een voorlopig startbudget van € 205 miljoen zorgt het European Energy Efficiency Fund, met Deutsche Bank als fondsbeheerder, voor projectfinanciering op commerciële basis. Dit betekent dat de Europese bijdrage zal bestaan uit financiering in de vorm van goedkope leningen, garantstellingen of equity.

 

Het doel van het fonds is het vergroten van de energie-efficiëntie en het bevorderen van duurzame energie. Hierbij hoeft het niet te gaan om hele innovatieve projecten. Het EEEF wil dit bereiken door het financieren van projecten die gericht zijn op energiebesparende maatregelen of energie-efficiëntie, een rechtstreekse lokale of provinciale beleidsdoelstelling hebben, een projectomvang hebben van minimaal € 5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen en op korte termijn zouden kunnen worden gerealiseerd maar waarvoor de financiering nog niet rond is.

 

Het EEEF kent drie categorieën projecten: energiebesparing en –efficiëntie, hernieuwbare energie en schoon stedelijk transport.

 

Naast lokale overheden komen ook regionale overheden in aanmerking voor financiering, evenals publieke en private partijen die optreden namens lokale of regionale overheden zoals openbaar vervoermaatschappijen of Energie Service Organisations.


Bron: PNO Consultants

Nieuwsarchief