Energy Delta Institute en Stichting Groen Gas Nederland gaan samenwerking aan

20 jul 2012

Recentelijk tekenden Energy Business School Energy Delta Institute (EDI) en Stichting Groen Gas Nederland (GGNL) een samenwerkingsovereenkomst, waarmee wordt ingezet op een nauwe samenwerking op het gebied van groen gas.

GGNL richt zich op het bundelen en verzamelen van kennis over groen gas om zodoende de  groen gas productie in Nederland te stimuleren en te versnellen. Energy Delta Institute is in 2010 gestart met het energie transitie programma EDIAAL, met als één van de belangrijkste onderwerpen groen gas. De partijen zullen zich samen in gaan zetten op het ontsluiten van informatie rondom groen gas, onder andere via internet, door het organiseren van seminars en events en door het samenstellen van onderwijsmateriaal.

Door de vergisting van biologisch afval ontstaat biogas. Als dit vervolgens wordt opgewaardeerd tot het dezelfde kwaliteit en eigenschappen als aardgas heeft, kan men spreken van groen gas.. Om de ontwikkeling van de markt voor groen gas in Nederland te versnellen, is in 2011 de Stichting Groen Gas Nederland opgericht. GGNL is een onafhankelijke, landelijk werkende organisatie, die alle ervaringskennis op het gebied van groen gas bundelt en de verzamelde kennis inzet om de ontwikkelingen op de groen gasmarkt te versnellen. 

In 2011 is Energy Delta Institute gestart met het energietransitie programma EDIAAL. EDIAAL legt zich toe op het verzamelen, bewerken en ontsluiten van onafhankelijke, toepasbare kennis over de rol van gas in de transitie naar een meer duurzame economie.  Groen gas is één van de topics van het EDIAAL programma. Naast het ontsluiten van informatie en het organiseren van netwerkbijeenkomsten en kennissessies over groen gas, heeft EDI de cursus Groen Gas Waardeketen ontwikkeld. Het EDIAAL programma wordt mede mogelijk gemaakt door subsidiegelden van het Samenwerkingsverband Noord Nederland, Koers Noord. Daarnaast wordt EDIAAL medegefinancierd door de Europese Unie, Het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling en Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, Pieken in de Delta.

EDI en GGNL zullen de krachten op het gebied van groen gas gaan bundelen door in de ontsluiting van informatie – o.a. via internet en middels events - vaker samen op te trekken.

Nieuwsarchief