Energy Academy Europe en de Rijksuniversiteit Groningen gaan samenwerken met het Energy Charter Secretariat

22 mei 2013

De Energy Academy Europe, de Rijksuniversiteit Groningen en het Energy Charter Secretariat in Brussel hebben een Memorandum of Understanding (MoU) getekend waarin zij toekomstige samenwerking afspreken. Enkele belangrijke activiteiten die in het MoU zijn vastgelegd, zijn een nauwe samenwerking als strategische kennispartners, gezamenlijk onderzoek en kennisuitwisseling.

Het Energy Charter of Energiehandvest stamt uit 1990 en was een Nederlands politiek initiatief om tot een betere grensoverschrijdende samenwerking in de energiesector te komen, aanvankelijk tussen West en Oost-Europa. Dit initiatief is uitgewerkt in het Energiehandvest Verdrag van 1994, dat in 1998 in werking is getreden en heeft inmiddels 51 lidstaten, de Europese Unie en Euratom.

Het verdrag beoogt investeringen in de energiesectoren in andere landen te beschermen en grensoverschrijdend transport van energie te gemakkelijker te maken. Door het stellen van gelijkluidende regels in de aangesloten landen worden voor bedrijven risico’s bij investeringen en handel in energie geminimaliseerd.

Onderzoeksprogramma

Het toezicht op het verdrag is in handen van het Energy Charter Secretariat in Brussel. Deze intergouvernementele organisatie beschikt over een groot archief over de historie en toepassing van het Energiehandvest verdrag. Op grond van het MoU wordt dat voor onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen opengesteld. Een eerste vier jarig onderzoeksprogramma met het Groningen Centre of Energy Law (GCEL) van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen wordt momenteel uitgewerkt.

The Energy Charter Secretary General Urban Rusnák over de ondertekening van de MoU: “The Energy Charter ondergaat een proces van modernisering om nog beter de belangen van haar leden en de internationale gemeenschap te dienen. Ik geloof dat deze MoU tussen het Energy Charter Secretariat, Energy Academy Europe en de Universiteit van Groningen een belangrijke stap is in het toegankelijk maken van waardevolle kennis op het gebied van energie. Het gezamenlijke onderzoeksprogramma tussen onze instituten is een goed voorbeeld van samenwerking en in feite een waardevolle lange termijn investering in toekomstige generaties van energie professionals. Ik kijk met plezier uit om onderzoekers uit Groningen welkom te heten op ons Energy Charter Secretariat Kennis Centrum”.  

Nieuwsarchief