Energinet.dk, Fluxys Belgium en Gasunie: “100% CO2-neutrale gasvoorziening in 2050”

18 jun 2012

De onafhankelijke Europese gasinfrastructuurondernemingen Energinet.dk (Denemarken), Fluxys Belgium en Gasunie (Nederland) hebben een gezamenlijke verklaring ondertekend met het doel de gasvoorziening via hun netten 100% CO2-neutraal te maken tegen 2050.

De gezamenlijke verklaring onderstreept de ambitie van de drie bedrijven om van hun gasinfrastructuur een instrument te maken voor de ontwikkeling van een koolstofarme Europese economie.

Energinet.dk, Fluxys Belgium en Gasunie willen gezamenlijk streven naar een 100% CO2-neutrale gasvoorziening. De manier waarop kan per bedrijf verschillen, afhankelijk van de specifieke energiesituatie per land en de combinatie van opties waarvoor men kiest.

De drie bedrijven zullen know-how uitwisselen, de mogelijkheden verkennen voor gezamenlijke demonstratieprojecten en initiatief nemen om tot een goed functionerende markt voor hernieuwbare gascertificaten in Noord-Europa te komen. Andere gasinfrastructuurbedrijven zijn welkom om mee te doen met het initiatief en zo de ontwikkeling van een duurzame gassector te ondersteunen.

Peder Østermark Andreasen CEO van Energinet.dk: “Als ontvlochten gasinfrastructuurbedrijven hebben we een sleutelrol in het proces om het Europese energiesysteem zo te ontwikkelen dat het leidt tot een lage-koolstofeconomie. Centraal in onze strategische langetermijnplanning staat de groene visie van Denemarken en Europa voor 2050. Daarom werken we samen met gelijkgestemde partners.”

Walter Peeraer, CEO van Fluxys Belgium: “De komende decennia zullen in de Europese Unie de gassystemen een central rol spelen in de ontwikkeling van een lage-koolstofeconomie tegen 2050. Ze bieden uitstekende mogelijkheden voor een betaalbare energievoorziening van de EU-burgers en -ondernemingen in Europa en maken het tegelijk mogelijk om het aandeel van hernieuwbare energie te verhogen.”

Paul van Gelder, CEO van Gasunie: “De fundamentele uitdaging is om de dringende overgang naar een duurzame energievoorziening te realiseren zonder onaanvaardbare financiële lasten voor de EU-burgers en zonder de energiezekerheid in de EU in het gedrang te brengen. De beschikbaarheid van goed ontwikkelde gasnetwerken in Europa zal ervoor zorgen dat hernieuwbare energie verder in belang kan toenemen.”

Voor Energinet.dk, Fluxys Belgium en Gasunie is het verhogen van het aandeel van groen gas (biogas omgewerkt naar aardgaskwaliteit) één van de belangrijkste wegen naar een CO2-neutrale gasvoorziening. Groen gas zal onder meer geproduceerd worden door het vergisting van biologisch afval en vergassing van vaste biomassa. Een andere mogelijkheid is het potentieel van gas als opslagmedium voor energieoverschotten uit hernieuwbare bronnen te vergroten. Overschotten elektriciteit uit hernieuwbare wind- of zonneproductie kunnen bijvoorbeeld worden omgezet in waterstof en worden zo opgeslagen in gasnetten en gasopslaginstallaties. Op die manier bieden de gassystemen een uitweg voor de overschotten duurzame elektriciteit die in de toekomst in omvang zullen toenemen. Van belang voor het bereiken van een koolstofarme energievoorziening is de inzet van aardgas in de mobiliteitssector als schoner alternatief voor loieproducten. Daarbij gaat het om de inzet van gecomprimeerd aardgas voor personenwagens en vloeibaar aardgas voor schepen en vrachtwagens voor lange-afstandsvervoer. Hiervoor zijn investeringen nodig in tankstations en infrastructuur voor scheepsbevoorrading.

Als aanvullende mogelijkheden voor een duurzaam gassysteem noemt de gezamenlijke verklaring van de drie bedrijven ook het mogelijk gebruik van internationaal aanvaarde groencertificaten zoals bepaald door het ‘Clean Development Mechanism’ dat onder de koepel van het Kyoto-protocol is overeengekomen. Voorts zou op langere termijn CO2 gebruikt kunnen worden om synthetisch aardgas te produceren uit overschotten duurzame elektriciteit. Ook mag ervan worden uitgegaan dat in de loop van de komende veertig jaar nieuwe technologieën het licht zullen zien die de koolstofemissie uit het gebruik van aardgas nog verder zullen verlagen.

Nieuwsarchief