Energievisie met stappenplan voor Waddeneilanden

09 feb 2011

De gemeenten Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog en Terschelling hebben de combinatie Grontmij/E kwadraat advies opdracht gegeven een energievisie met bijbehorend stappenplan op te stellen voor de Waddeneilanden Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Texel. Per eiland wordt een energievisie opgesteld waarin duidelijk moet worden of het mogelijk is om energie te besparen en of er kansen zijn voor duurzame energieopwekking. De Waddeneilanden hebben de ambitie om in 2020 volledig zelfvoorzienend te zijn op het gebied van duurzame energie en watervoorziening.

De energievisie wordt per eiland apart opgesteld door Grontmij en E kwadraat. De energievisie biedt inzicht in het huidige energiegebruik, de haalbaarheid van maatregelen om energie te besparen en de haalbaarheid en aanpak van kansen voor duurzame energieopwekking. Op basis van de uitkomsten worden aanbevelingen gedaan voor het samenstellen van een pakket aan maatregelen en projecten om de ambities van de Waddeneilanden te verwezenlijken. Het pakket aan maatregelen wordt overall en per eiland uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma op weg naar zelfvoorziening in duurzame energie in 2020.

De gemeenten werken samen met de provincies Friesland en Noord-Holland.

bron: Grontmij

Nieuwsarchief