Energieraad: “Gebruik gas voor opwekken elektriciteit”

09 feb 2011

Wereldwijd en ook in Nederland komt veel meer gas beschikbaar. Dat is een reden om te overwegen om gas vaker in te zetten bij het opwekken van elektriciteit. Dat heeft de Energieraad laten weten in een brief aan minister Verhagen van Economische Zaken.

In nauwelijks vijf jaar is het aanbod van aardgas in de wereld structureel veranderd door de commerciële ontginning van onconventionele aardgasreserves in de Verenigde Staten. Onconventioneel gas zit ‘opgesloten’ in het gesteente in dichte bodemlagen waardoor het alleen te winnen is met behulp van nieuwere boortechnieken. Het stroomt dus niet direct uit een boorput zoals bij conventioneel gas, dat een grote ondergrondse gasbel vormt.

Onconventioneel gas is in het algemeen moeilijker en minder economisch rendabel om te winnen, omdat de technologie om het te winnen nog niet volledig ontwikkeld is of omdat het te duur is om te winnen. Als die technologie beschikbaar komt en productiekosten dalen of bij hogere gasprijzen, kan het wel economisch rendabel worden om onconventioneel gas te winnen.

Dat zou reden zijn om een groter marktaandeel voor gas, gericht op elektriciteitsopwekking, te realiseren. Het gas kan een rol gaan spelen in de overgang naar een duurzame energievoorziening.

In de brief van de Energieraad zijn een aantal aanbevelingen genoemd. Zo moet de winning van onconventioneel gas aantrekkelijk worden gemaakt voor de eigenaren van de grond waaronder het gas zich bevindt. Ze moeten dan een aandeel van de opbrengst krijgen.

De Energieraad denkt dat invoering van CO2-opslag minder dwingend wordt omdat gas kan worden verkozen boven kolen en een goede combinatie met gebruiken van duurzame biomassa.

Bron: Energieraad

Nieuwsarchief