Energieneutrale waddendobber voor unieke wadbeleving

10 mrt 2010

Genieten van een groots en weids zeelandschap, waar de wetten van de natuur nog gelden? In de energieneutrale Waddendobber kan het. De Waddendobber is een klein verblijf voor vier personen in de vorm van een dobber, bedoeld voor een paar dagen beleving van het Wad. In de dobber kun je koken, slapen en douchen, maar niet voordat er zelf energie is opgewekt. In de dobber moet je tevens jezelf voorzien van drinkwater.

De bezoekers van de dobber moeten na een verblijf van een paar dagen een goed inzicht krijgen in de mogelijkheden en beperkingen van alle mogelijke vormen van energieopwekking en -verbruik. De dobber is van alle gemakken voorzien. Een eitje bakken kan alleen pas nadat er eigen zonne-energie is opgewekt. Wil je douchen, dan moet je eerst een krappe voorraad zoet water opwarmen. De waddendobber is volledig energieneutraal en voorziet in eigen drinkwater. De gebruikers van de Waddendobber zal worden gevraagd metingen te verrichten en te noteren in het logboek.

Allerlei technische innovaties worden toegepast met gebruik van zon, wind en water, bedacht en ontworpen door studenten van de Hanzehogeschool Groningen in nauwe samenwerking met Vuyk Engineering (Groningen), Centraalstaal (Groningen) en Bügel Hajema (Assen). Het oorspronkelijke idee komt van Andries van den Berg en Jaap Postma, verbonden aan het Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen.

Ontwerp en uitvoering zijn al in volle gang. De tewaterlating van de Waddendobber zal naar verwachting in het voorjaar van 2011 plaatsvinden. De exacte plek op het Wad is nog niet bekend. Wel is zeker dat de dobber komt te liggen op de rand van een slenk, die bij eb droogvalt. Bij vloed wordt hij door het stijgende water weer opgetild. Het verblijf vormt een unieke aanvulling op de toeristische mogelijkheden van de Waddenzee.

Bron: Groninger Internet Courant

Nieuwsarchief