Energiebesparing

01 apr 2011

{slide=1. Wat is het belang van energiebesparing? }
Energie die je niet gebruikt hoef je niet te betalen, of op een andere manier op te wekken. Over het algemeen wordt in de energiewereld geredeneerd vanuit de Trias Energetica: als het gaat om het beperken van de CO uitstoot begint het bij het zuiniger omgaan met energie. Energie die je vervolgens nog nodig hebt kun je duurzaam opwekken. Wat dan nog overblijft kan met zo schoon mogelijke fossiele energie worden voorzien.
{slide=2. Waarom energiebesparing in de gebouwde omgeving? }
De gebouwde omgeving heeft een groot aandeel in de CO2 uitstoot. Daar valt dus flink te besparen. Dat brengt financieel voordeel met zich mee. Daarnaast is het op een goede manier isoleren van gebouwen bevorderlijk voor de kwaliteit van het binnenklimaat.
{slide=3. Waarom zetten de noordelijke provincies in op energiebesparing in de gebouwde omgeving? }
In het kader van het Energieakkoord Noord-Nederland hebben de provincies het 100.000 Woningenplan opgesteld. De ambitie van dat plan is dat in 2015 100.000 woningen (en scholen en overheidsgebouwen) energiezuiniger zijn. Deels is de inzet gericht op nieuwbouw, maar grotendeels op bestaande bouw. De provincies vinden dit belangrijk vanuit milieu-oogpunt, maar ook vanuit het oogpunt van economische kansen voor de bouw- en installatiesector, betaalbaarheid van wonen en gezondheid van het binnenklimaat voor de bewoner. Bovendien heeft de energetische kwaliteit van gebouwen in toenemende mate een positief effect op de waarde van vastgoed.
{slide=4. Wat zijn projecten van het 100.000 Woningenplan? }
Consortia
De provincies willen 9 pilots opstarten in Noord-Nederland. In die pilots moeten lokale consortia samen met de gemeente een aanvalsplan opzetten en uitvoeren om de particuliere woning-eigenaar over te halen zijn of haar woning energetisch te verbeteren
Subsidieregelingen
De provincies hebben een regeling gehad gericht op particulieren. De verwachting is dat in het eerste trimester van 2011 nog een keer een regeling volgt. Houd hiervoor de provinciale website in de gaten of uw huis-aan-huis blad.
Er is een subsidieregeling voor woningcorporaties waarbij subsidie te verkrijgen is indien u als woningcorporatie 50 woningen of meer 3 labelstappen verbeterd, of indien u minimaal 10 woningen energieneutraal maakt. Voor meer informatie kunt u terecht bij www.snn.eu
Scholen
Het binnenklimaat in scholen is bedroevend slecht. De energierekening is vaak schrikbarend hoog. Die zaken hebben ertoe geleid dat in Groningen en Drenthe voor 320 scholen in kaart wordt gebracht hoe de specifieke situatie is en wat de verbeterkansen zijn.
{slide=5. Wat kan ik doen als woningeigenaar? }
Laat een Energieprestatieadvies opstellen voor uw woning. Kijk voor alle mogelijk te benutten subsidieregelingen en voor informatie op www.meermetminder.nl en kijk op uw gemeentewebsite de provinciewebsite om aanvullende subsidiemogelijkheden te vinden. Als u maatregelen wilt treffen aan uw woning kunt u wellicht schaalvoordeel behalen als u samen met uw buren inkoopt.
{slide=6. Wat kan ik doen als woningcorporatie? }
Kijk op www.snn.eu om uit te vinden of u in aanmerking kunt komen voor de provinciale subsidieregeling. Daarnaast kunt u natuurlijk energie onderdeel maken van uw strategisch voorraadbeheer. Energetische kwaliteit verhoogt de waarde van uw vastgoed.
{slide=7. Wat kan ik doen als marktpartij? }
Volg een Meer Met Minder cursus, schrijf u in als MMMaanbieder en verdiep u in de kunst van het vermarkten van energiebesparing. Er zit markt in, maar het komt er niet vanzelf uit. U kunt woningeigenaren attenderen op de (subsidie)mogelijkheden hun huis te verbeteren. U kunt samenwerken met andere partijen om woningeigenaren een aantrekkelijk en verzorgd totaalaanbod te kunnen doen. Wellicht kunt u een pilot indienen in het project Consortia zoals hierboven beschreven. Kijk voor informatie daarover op www.nend.nl.{/slides}
Nieuwsarchief