Energie voor grensoverschrijdende samenwerking

09 feb 2011

Nederlandse en Duitse partners vormen in de “Hansa Energy Corridor” een uniek netwerk in Europa. De verantwoordelijken presenteerden het project onlangs in het secretariaat van de Eems Dollard Regio te Bad Nieuweschans. Bij “Hansa Energy Corridor” staan acht thema’s centraal – onder andere zonne-energie, bio-energie, slimme stroomnetten (Smart Grids) en “schone mobiliteit”. Het totale volume van het project bedraagt circa 1,2 miljoen euro.

 

De Nederlands-Duitse grensregio ontwikkelt zich tot een Europese excellente energieregio. Het EDR-INTERREG-project “Hansa Energy Corridor” (HEC) ondersteunt dit proces. Het brengt de regionale partners uit de energiesector meer bijeen. Kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de politiek werken binnen “HEC” samen in een daadkrachtig netwerk om dringende vraagstukken op weg naar de energiemaatschappij van morgen het hoofd te bieden. “Daarmee kunnen we de kansen met het oog op Europese uitdagingen samen benutten”, zegt Catrinus Jepma, die als hoogleraar Energie en Duurzaamheid is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

In het gebied van de Eems Dollard Regio hebben zich in de afgelopen jaren aan weerszijden van de grens sterke energieclusters van internationale betekenis ontwikkeld. “HEC” zet daarbij in op een gestructureerde grensoverschrijdende bundeling van instanties met competenties op energiegebied, die extra energie-innovaties op Europese schaal voorbereiden. “Er moeten ook innovatieve grensoverschrijdende energiesystemen worden ontwikkeld”, aldus Jepma.

“Het HEC-project heeft internationale uitstraling. Wij zijn al in gesprek met Engelse en Schotse partners over samenwerking”, verklaart Koos Lok van de Stichting Energy Valley, een vereniging van Noord-Nederlandse partners uit de energiesector. “De Nederlandse en Duitse ondernemingen van de energiesector in het EDR-gebied vullen elkaar perfect aan”, benadrukt Patrick Cnubben van Energy Valley. “Door het HEC-project ontstaan er aan weerszijden van de grens veel arbeidsplaatsen”, zegt Roland Hentschel, bestuursvoorzitter van het energiecluster “OLEC” uit Oldenburg. De samenwerking in het gebied van de Eems Dollard Regio zou een voorbeeldfunctie kunnen hebben voor heel Europa: “Ik zie ons als pionier voor een Europees excellent energiecluster.”

De Stichting Energy Valley en de RUG zijn aan Nederlandse kant partners in de “Hansa Energy Corridor”. Aan Duitse kant betreft het de Ems-Achse, die de energiesector tot één van haar speerpunten heeft gemaakt, en het energiecluster “OLEC” uit Oldenburg. Bovendien nemen de provincie Groningen en de Hanzehogeschool Groningen, de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg en de Jacobs University Bremen deel.

De EDR stelt 540.000 euro aan EU-middelen ter beschikking uit het INTERREG IV A-programma “Deutschland-Nederland”. “HEC” wordt onder andere gecofinancierd door de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe, alsmede de deelstaat Niedersachsen en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Nieuwsarchief